OVERVOLLE CONTAINERS, KENMERK LK/14019

 

 


 Bergen op Zoom, 29 april 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: overvolle containers, kenmerk LK/14019

 

Geacht College, 

 

Uit het BNdeStem-bericht van 29 april blijkt dat de gemeentewoordvoerder de opvatting lijkt te hebben dat de ervaren overlast rond de afvalcontainer nabij het Kompas de ‘verantwoordelijkheid’ van Saver is. De BSD-fractie is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de afvalinzameling en de kwaliteit van de buitenruimten en er voor dient te zorgen dat de afvalinzameling adequaat gebeurt. Dit werk is weliswaar uitbesteed aan Saver, maar dit neemt de verantwoordelijkheid van de gemeente niet weg. 

De nu bij het KomBSD vuil01pas ervaren overlast is niet uitzonderlijk. Op dit moment stellen dat ze te laat zijn met leegmaken is dan ook te simpel. Op diverse plaatsen in de gemeente is men dan herhaaldelijk te laat met leegmaken. Of is de handhaving niet zoals zou moeten zijn? Uit het evaluatieverslag handhaving 2013 blijkt dat in het jaar 2013 maar liefst 1014 meldingen via de BuitenBeter app zijn ontvangen. Ook bij de BSD-fractie komen met regelmaat dit soort meldingen binnen. In het besef dat lang niet alles gemeld wordt, mag men aannemen dat de ‘meldingen’ het topje van de ijsberg zijn. 

 BSD vuil02De BSD –fractie heeft de volgende vragen:

  • Zijn er prestatieafspraken met Saver omtrent het tijdig legen van de ondergrondse containers? Zo ja, wat zijn deze?
  • Is er een boetebeding in relatie met de te leveren kwaliteit van dienstverlening door Saver? Zo ja, wat is deze en hoe vaak is deze door de gemeente geclaimd?
  • Worden er met Saver evaluatiegesprekken in dit kader gehouden en hoe worden de dan gemaakte afspraken opgevolgd? 

 

Uit de incidentele waarnemingen komt al jaren de zelfde conclusie bovendrijven. Er schijnt ten aanzien van deze vorm van afvaloverlast geen verbetering van de dienstverlening. Ook lijkt de houding van de gemeente; ‘probleem van Saver’. Dit geeft het beeld dat bij de gemeente niemand dit probleem serieus neemt. 

In afwachting van uw reactie, 

 

hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *