BIO-BASED, KENMERK PVDK/14026

 


 

Bergen op Zoom, 12 mei 2014

 

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

Betreft: vragen bio-based, kenmerk PvdK/14026

 

Geacht College,

Afgelopen weken, mede naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van Philip Morris, is door uw college meerdere malen aangegeven dat we ons vooral moeten richten op kansrijke sectoren zoals Bio-Based Economy. De BSD-fractie is juist daarom verbaasd en teleurgesteld over de uitspraken en opmerkingen van de Europarlementariër Lambert van Nistelrooij op zaterdag 10 mei j.l. Wij kennen de heer van Nistelrooij als een actief en doorgaans goed geïnformeerd lid van het Europarlement. Reden waarom de BSD-fractie u de volgende vragen voorlegt:

  1. Herkent u zich in de uitspraken van de heer van Nistelrooij dat het initiatief voor Bio-Based-Economy in deze regio te traag verloopt en te vaag is?
  2. Zo ja, wat is hiervan de reden?
  3. Welke acties gaat u ondernemen om hierin op korte termijn verandering te brengen zodat er geen kansen en geld uit Brussel verloren gaan?
  4. Zo nee, hoe is de situatie en stand van zaken dan wel volgens uw college? Kunt u de BSD-fractie een inzicht en overzicht geven van de inzet van de gemeente Bergen op Zoom in en door de (sub-)regio?
  5. Welke inzet plegen de partners onderwijs, ondernemers en overheid binnen het overleg van de drie O’s?
  6. Is er überhaupt sprake van een periodiek overleg gemeentelijk en (sub-)regionaal tussen de drie O’s? Waarop is dit overleg dan gericht?
  7. Hoe serieus neemt u de ‘waarschuwing’ van de heer van Nistelrooij dat de regio geld en kansen dreigt te laten liggen?

Graag wil de BSD-fractie dat deze brief op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering wordt geplaatst.

Met vriendelijke groeten, 

 

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.