WAAR ROOK IS, IS VUUR!/ HET COALITIEAKKOORD 2014-2018 – DEEL 3/ GESPREKKEN/ EERSTE WEEK FRACTIEASSISTENT/ DENK MEE!/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 11 |

| 18-05-2014 | 16.00 uur |


 

| WAAR ROOK IS, IS VUUR! |
| Van sigaretten naar entertainment en cultuur | 

 

Element vuur

By Original by MarcusObal, this version by Ischa1 at nl.wikibooks

Uiterlijk 1 oktober a.s. gaan de poorten van Philip Morris dicht. Een klap voor de medewerkers van het bedrijf, maar ook voor het personeel in dienst bij toeleveringsbedrijven. Een gevoelige aderlating voor de stad en de regio. Een groot aantal arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Wat zal er voor in de plaats (moeten) komen? Burgemeester Frank Petter gaf het bij de eerste onheilstijding al aan “Slim kijken naar kansen”.

Het is bekend dat de werkgelegenheid in Bergen op Zoom en de regio (nog) te eenzijdig is samengesteld en daarmee kwetsbaar. Veel van de werkgelegenheid bestaat uit maakindustrie. Niets mis mee maar wel risicovol voor verplaatsing naar elders binnen of buiten Europa. Bio-based, maintenance en logistiek bieden in potentie goede kansen voor de toekomst. Maar naast “maak-industrie” liggen er ook kansen in de “vermaak-industrie”, zoals mijn fractiegenoot Peet Backx in zijn frisse blik op de toekomst al aangaf. Bergen op Zoom heeft genoeg te bieden op dat terrein. Maar dan zal er voldaan moeten worden aan een aantal voorwaarden om ambities waar te (kunnen) maken. Een belangrijke voorwaarde is de beschikbaarheid van ruimte.

Het sluiten van Philip Morris als productiebedrijf is buitengewoon triest, maar het biedt ook kansen. Bij de sluiting van Philip Morris komen een groot aantal vierkante meters beschikbaar. Welk soort werkgelegenheid zou passend kunnen zijn in de bedrijfshallen en kantoren van de voormalige sigarettenfabrikant?

Ondanks het feit dat natuurlijk Philip Morris eigenaar is van de panden en dus de eerste is die bepaalt aan wie de ruimten verkocht gaan worden en voor welke activiteiten, kan het geen kwaad als het college nu al in gesprek gaat met Philip Morris om mee te denken over een herbestemming van de hallen en overige ruimten.

In onze dromen zien we al een mooie bestemming, ‘Vermaakindustrie’. Het zou toch geweldig zijn als de letters “Philip Morris” zouden plaats maken voor “Cultuurcentrum De Brabantse Wal”. Waar creativiteit en verwondering samen gaan, waar professionals en amateurs elkaar over en weer uitdagen, waar bezoekers mooie momenten beleven in hun dromen. Het hoeft niet een kopie of dependance van Joop van den Ende te worden, maar wel graag met hetzelfde succes. ‘Creative Industry’ een project samen met het  bedrijfsleven, onderwijs en creatieve geesten waarmee Bergen op Zoom  gezegend is, samen met professionals om ‘vermaakproducten’ te maken en te vermarkten.

Denk aan musicals, toneeluitvoeringen, (pop-)concerten, try-outs van (inter-) nationale artiesten. Een media-park waar het broeit, bloeit en groeit. Waar mooie ideeën en projecten tot ontbranding kunnen komen. De locatie is gunstig gelegen aan de corridor Rotterdam-Antwerpen en centraal gelegen in de Schelde-delta. Er is ruime parkeergelegenheid. Voor de bestaande ondernemers met ruimtes voor culturele activiteiten hoeft dit geen concurrentie te zijn. Sterker nog het kan elkaar versterken.

Alleen…, ja alleen de gemeente is geen eigenaar. Dat beseffen we. Maar is ‘vermaakindustrie’ niet juist een vorm van dromen, even weg uit de soms harde realiteit? We hopen dat deze droom werkelijkheid kan worden.

Piet van den Kieboom

Peet Bakx 

 


 

| HET COALITIEAKKOORD 2014-2018 – DEEL 3 |

 

Sociaal innovatiefonds
Het coalitieakkoord bevat een voor de gemeente Bergen op Zoom nieuwe term: “sociaal innovatiefonds”. Dit fonds is ter ondersteuning van ‘samenwerking en het activeren van de samenleving door stimulering van mantelzorg en inzet van vrijwilligers.’ De BSD is benieuwd wat de criteria worden van de toekenning van gelden uit dit sociaal innovatiefonds. Wanneer is een sociaal initiatief innovatief? Of is dit fonds zo iets als de ton van Ton en mag Arjan als grote winnaar nu ook een eigen potje hebben om gunsten aan welgevallige initiatiefnemers te geven?

Afschaffen precariobelasting

grote markt bergen op zoomIn één regel: “Daarnaast wordt de horeca en middenstand financiële verlichting geboden door de precariobelasting af te schaffen” is een stevige belastingverlaging voor de precariobelasting betalende ondernemers aangekondigd. Op zich zelve is belastingverlaging een nobel streven. Maar de vraag, bij een armlastige gemeente als Bergen op Zoom, is dan wel: wie zal dat betalen?
De BSD pleit er al jaren voor om een aantal belastingen met hoge perceptiekosten, zoals toeristenbelasting, reclamebelasting, in te bouwen in de OZB-heffing voor bedrijven.
Dan wordt het totale bedrag wat bedrijven moeten betalen verlaagd en de netto opbrengst blijft het zelfde, omdat je de interne kosten van de gemeente aanzienlijk verlaagt. Ook hoeft de gemeente dan geen kosten meer te maken om de wetgeving rond deze belastingen juridisch actueel te houden.
Belastingen voor een beperkte groep afschaffen is niet de stijl van de BSD. Kosten verminderen van de heffing wel. Het laatste gaat niet ten koste van andere groepen belastingbetalers.

Klimaatadaptatie

klimaatadaptatieOp 3 november 2013 de zond de BSD-fractie een brief over klimaatadaptatie naar het college. In deze brief werden tal van voorbeelden gegeven welke maatregelen toekomstige colleges zouden moeten nemen om de gemeente Bergen op Zoom zoveel mogelijk leefbaar te houden bij de veranderingen van het klimaat zoals die optreden.
Het grootste probleem is de hittestress bij langdurige hogere temperaturen. Vaak onbekend is het dat reeds na enkele dagen met 30 graden of meer volgens het KNMI de werkelijk gemeten temperaturen op straten en pleinen in een bebouwde omgeving kan oplopen tot meer dan 40 graden en dat er dan al sprake kan zijn voor ‘oversterfte’.

far036

De BSD mist nadrukkelijk echte aandacht voor dit probleem. Juist omdat een aanpak vele jaren en vele stapjes kost om effectief te worden. In het coalitieakkoord staat een enkele zin waarbij je met enige fantasie kan denken dat het daarover gaat (“tevens komt er aandacht voor maatregelen die bijdragen aan behoud van leefbaarheid in woongebieden in relatie tot klimaatverandering”).

Voor de BSD is klimaatadaptatie het programmapunt voor de komende 30 jaar. Voor meer informatie lees onze brief van 3 november 2013 er eens op na.  

Louis van der Kallen 

 


 

| GESPREKKEN |

 

Lang gewacht (vanaf 19 maart), maar het is er toch van gekomen. Vanmorgen (donderdag 15 mei 2014) een gesprek gehad met Arjan van der Weegen. We hebben de collegeonderhandelingen en wat er volgens mij mis mee was de revue laten passeren en hebben aandacht geschonken aan de punten die de BSD belangrijk vindt.

Het zal een volgende keer vast anders gaan. Ik heb de hoop dat klimaatadaptatie toch wel tussen de oren gaat komen en constateer dat het terugbrengen van de schulden van de gemeente op zijn minst een aandachtspunt is geworden van de coalitiepartijen. Zelf twijfel ik wel of de afgesproken aanzet ook maar enkele zoden aan de dijk zal zetten.
Voor mij is het gesprek wel voldoende vertrouwenwekkend om mijn fractiegenoten te adviseren aan het raadsprogramma mee te gaan werken zonder dat we op voorhand de gehele uitkomst zouden willen onderschrijven.
Van Ton Linssen kreeg ik ook nog een telefoontje. De zaak Nedalco wordt geschikt. Het blijft een miskoop, maar procederen om het procederen of om de balans op te leuken met een schijnclaim heeft ook geen zin en kost alleen maar geld. Kortom: de BSD zal de schikking met enig tandenknarsen accepteren. Gedane zaken nemen geen keer en een aangegane schuld moet je nu eenmaal betalen, hoe fout die aankoopbeslissing van een raadsmeerderheid (zonder de BSD) ook was.

Louis van der Kallen 

 


 

| EERSTE WEEK FRACTIEASSISTENT  |

 

Een bewogen week. Maandag uitleg van de accountant over financiën. Ingewikkeld, maar het werd mij al snel duidelijk dat er rondom de decentralisatie goede schotten moeten worden geplaatst tussen de verschillende wetten en gelden. Er kan niet zonder meer geld van bijvoorbeeld de WMO naar ouderenzorg, of een ander potje gaan. Ook mag beter nu vast komen te staan dat over een paar jaar, als overschotten in principe niet hoeven te worden uitgegeven aan bijvoorbeeld een WMO, dit altijd via de raad moet verlopen. Geen verrassingen achteraf. Controle en laten controleren. Ik heb geen stem in de raad, maar wel hier, dus ik dacht het maar beter te noteren.

Dinsdag de beëdiging. Veel gezichten en even zoveel namen, ik hoop ze allemaal nog te gaan onthouden, maar dat alleen is al een kunst op zich. Tijd voor een Google Glass met gezichtsherkenning zou ik bijna denken.

Woensdag de commissie voortgang grote projecten. Heel veel cijfertjes. Daar kan ik nog niet bij. Ik begreep wel dat er op de Scheldevesting en de Markiezaten samen een woning of 14 is gerealiseerd/verkocht. De boodschap was mooi verpakt, maar ik kan me vergissen als leek, 14 woningen op dit soort tientallen miljoenen kostende projecten.. tja.. en dan is het maar de vraag wie er straks op het Nedalco terrein wil wonen, de grond wordt maar tot een metertje gesaneerd. Ikzelf liever niet.

Dezelfde avond was er de commissie Stad en Ruimte. Hier sprak Niels Minnaard van Vesta mij ontzettend aan. Een spreker van formaat. Ik kan u niets anders adviseren dan het zelf aan te horen:

 

Heerlijk om een club mensen te zien opstaan voor ons Bergen op Zoom. Kan menig partij nog wat van leren. Zeker Stadlander, want hen gaat het alleen maar om de pegels. Een zelfde flat, van dezelfde architect, van ongeveer hetzelfde bouwjaar, bewoont volgens strengere normen staat gewoon in Heerenveen bewoond te wezen, kijk zelf maar! De internationale topschaatser huisvesten zich daar ook wanneer men traint in het Thialf. Ik slaak een diepe zucht..
Piet van den Kieboom van de BSD hield overigens ook nog een betoog:

 

Al met al was het een boeiende eerste week. Ik moet nog veel leren en veel kennis vergaren, maar zolang sommige vragen die al beantwoord zijn door drie partijen nog drie keer gevraagd worden, krijg ik in alle rust de tijd om mij de politiek eigen te maken.

Dat wilde ik even kwijt. Tot de volgende nieuwsbrief.

Marcel Mulder, fractieassistent. 

 


 

| DENK MEE! |

 

De BSD heeft nu een fractie van vier raadsleden, drie duo-raadsleden, een fractieassistent en een fractiesecretaris. Dat geeft meer denkkracht. Maar het zou nog mooier zijn als alle ruim 67.000 inwoners van onze gemeente mee zouden denken over hoe de zaken beter en/of goedkoper kunnen. Te beginnen met u geachte lezer! Dat kan door op deze website via ‘contact’ per email of het contactformulier ons te informeren over uw ideeën, klachten of suggesties. En gewoon mopperen mag ook. Zelfs daar kunnen we iets van leren. Wij proberen dan met uw ideeën aan de slag te gaan.  

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

12 mei 2014 – VRAGEN BIO-BASED, KENMERK PVDK/14026

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *