EXTRA SAVERPAS, KENMERK PB/14029

 


 

Bergen op Zoom, 4 juni 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:      Extra Saverpas, kenmerk PB/14029 

 

Geacht College, 

Na diverse klachten van omwonenden, krantenberichten en andere meldingen is gebleken dat er nog regelmatig overlast is van zwerfvuil, afkomstig uit bijvoorbeeld overvolle of niet deugende/werkende plastic containers. Dit fenomeen speelt al geruime tijd en over de gehele gemeente Bergen op Zoom. Saver belooft er alles aan te doen om dit te voorkomen, maar helaas wil dit nog niet echt lukken gezien de regelmatige meldingen. Bij mensen van goede wil zinkt op deze manier wel de moed in de schoenen. De BSD-fractie heeft regelmatig geklaagd. Wij komen dus nu met vragende oplossingen. 

Oplossing 1
Zou het niet verstandig zijn om huishoudens op één adres, de mogelijkheid te bieden om meerdere passen te krijgen/bestellen. Ons is ter oren gekomen dat regelmatig mensen hun pas kwijt zijn of niet bij hebben, omdat de andere huisgenoot deze reeds in bezit heeft. Zeker nu plastic kan worden aangeboden in de containers, moet je altijd je pas bij hebben. Wij begrijpen ook wel dat dit kosten met zich meebrengt, maar zou het niet ‘klantvriendelijk’ zijn om deze mogelijkheid aan te bieden. Na telefonisch contact met Saver, bleek dit niet mogelijk. Maar wat ons betreft: ‘kan niet bestaat niet’. Gemak moet de mens toch dienen, zou ik zeggen. Bijkomend voordeel, er zal nog meer gescheiden plastic afval worden aangeboden. 

Oplossing 2
Om de berg met plastic afval tegen te gaan , zoals eerder vermeld, is het wellicht een oplossing om de ruimte/schuif, waarin het plastic moet worden gedumpt, te vergroten, te veranderen of aan te passen zodat mensen makkelijker hun plastic afval kunnen plaatsen in de container. Regelmatig zie ik mensen lopen te hannesen met hun plastic. Het wordt er met grof geweld ingestopt en, ja hoor, de container slaat op tilt en werkt niet meer. Dit zie ik vaak gebeuren. Dus een aanpassing aan de grootte of techniek van de ‘sleuf’ zou naar mijn idee niet verkeerd zijn.

Uit de incidentele waarnemingen komt al jaren de zelfde conclusie bovendrijven. Er schijnt ten aanzien van deze vorm van afvaloverlast geen verbetering van de dienstverlening. Ook lijkt de houding van de gemeente: ‘probleem van Saver’. Dit geeft het beeld dat bij de gemeente niemand dit probleem serieus neemt. Nogmaals bij de burger zinkt de moed in de schoen. 

Of is het dan toch waar, zoals we op z’n Bergs zeggen: Tege n’n pèèrd kunde nie gape*! 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Peet Bakx

* Je bent niet opgewassen tegen iets/iemand die groter en machtiger is dan jij! 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.