SAMENWERKING, KENMERK LK/14030

 


 

Bergen op Zoom, 4 juni 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Samenwerking, kenmerk LK/14030 

 

Geacht College, 

De afgelopen jaren is de gemeente Bergen op Zoom op allerlei vlakken steeds meer gaan samenwerken met andere gemeenten in de regio. De BSD-fractie heeft op dat punt steeds deze samenwerkingsverbanden ondersteund. De ervaringen elders leren dat dit vaak een opstapje betekent tot verdere integratie en soms fusies/gemeentelijke herindelingen.

We zien ook dat er steeds meer sprake is van de uitwisseling van ambtenaren en het in elkaar schuiven van gemeentelijke organisaties. Of het bij vormen van samenwerking blijft of het ooit tot een fusie komt is de vraag. Uit onderzoeken blijkt dat er qua doelmatigheid en efficiëntie van ambtelijke samenwerkingsverbanden of samenvoegingen van ambtelijke organisaties de meest optimale effecten worden bereikt als ook de werksystemen en verordeningen worden afgestemd c.q. gelijk zijn. 

De BSD-fractie heeft op dit punt een aantal vragen:

  • Is het college met de BSD van mening dat doelmatige en efficiënte samenwerking baat heeft bij een afstemming en/of gelijkschakeling van systemen en verordeningen?
  • Wordt er gewerkt aan het afstemmen/gelijk maken van verordeningen?
  • Zo ja, met welke andere gemeenten vinden dit soort processen plaats en wat is daarvan de planning en wat zijn de tot nu toe bereikte resultaten?
  • Zo nee, waarom niet. 

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend

namens de BSD-fractie

 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *