DIVERSEN 2014-5, KENMERK LK/14035

 


 

Bergen op Zoom, 18 juni 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Diversen 2014-5, kenmerk LK/14035

 

Geacht College, 

Wijkagent
Mensen blijken niet eenvoudig te kunnen achterhalen wie hun wijkagent is en hoe deze te bereiken. Voorheen stond dit bijvoorbeeld voor de Bergse Plaat in het wijkblad (Plaatina), maar in de uitgave van juni 2014 ontbreekt het. Is het niet mogelijk dit voor iedere wijk prominent op de gemeentelijke website te plaatsen? 

Goed voorbeeld
Op 10 juni 2014 was in het programma Kassa Groen een reportage over plasticafval. Hierin kwam onder andere naar voren dat pubers de belangrijkste veroorzakers zijn van plastic zwerfvuil. Om de puberbrein op dit terrein op te voeden liepen er een aantal ‘proefprojecten’ waaronder één op het Cambreur College te Dongen. Hier worden middels een inleverautomaat (van TOMRA Sorting) de tieners beloond en wordt van de beloning (1 cent per ingeleverd object) een schoolfeest werd georganiseerd. Het blijkt een succesvol project. Naar de mening van de BSD-fractie verdient dit proefproject navolging. De BSD-fractie verzoekt het college te bezien of een dergelijk project in Bergen op Zoom navolging kan krijgen, bijvoorbeeld op de school nabij het Ravelijn. 

Rest stroken
Op de hoek Saturnuslaan/Maanstraat staat een appartementsgebouw omgeven aan drie zijden door groen. De vereninging van eigenaren onderhoudt twee zijden. De zijde aan de Maanstraat is gemeentelijk eigendom en daarvan is het onderhoud voor de verantwoording van de gemeente. Kijkend naar het stukje gemeentelijk groen dan lijkt dit niet beeldbepalend.

Neemt de gemeente in dit soort zaken wel eens zelf het initiatief om tot overdracht van eigendom en onderhoudsverplichting te komen? 

Gratis parkeren
Met regelmaat is ondergetekende gewezen op het feit dat een auto van een bewoner van het Sint-Catharinaplein vrijwel altijd een parkeerplek heeft voor zijn huis omdat hij elektrisch rijdt en er aan de oplaadpaal haast altijd plek is, want niet opladers mogen daar niet staan.

Wat mensen ook opviel was dat betrokkene niet eens een vergunning had. Eerste navraag leidde er toe dat gesteld werd dat hij bricker was en dus via Yellowbrick betaalde voor het parkeren. Toen ik hem er zelf over sprak bleek dat hij wel betaalde als hij elders op het plein parkeerde maar dat de gemeentelijke regels waren dat iemand die bij de oplaadpaal parkeerde en oplaadde  geen parkeergeld verschuldigd was en hij dus ook geen vergunning nodig had.

Dus: bijna altijd plek voor je deur zonder te betalen en geen wachttijd voor een vergunning. Dit komt wat vreemd, om niet te zeggen onrechtvaardig, over. Als het inderdaad de regel is dat opladers geen parkeergeld hoeven te betalen en geen vergunning nodig hebben wil de BSD-fractie graag weten wat hier voor de motieven zijn. Indien het inderdaad op deze manier geregeld is, dan verzoekt de BSD-fractie deze regel aan te passen.

Saverpas
Er staan mensen ingeschreven die permanent verblijven op een camping. Op de campings wordt ook gesorteerd afval opgehaald. Maar voor zover de BSD-fractie weet niet overal ook gesorteerd op plastic. Tot nu toe konden deze mensen hun plasticafval bijvoorbeeld kwijt in een container bij een supermarkt. Nu gaan deze ook vervangen worden door ondergrondse containers. Hoe wordt de (plastic) afva inzameling geregeld voor mensen die wel ingeschreven staan, maar niet beschikken over een woonadres met een huis en dus niet over een Saverpas beschikken? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *