“GOED OP SCHEMA”, KENMERK LK/14034

 


 

Bergen op Zoom, 18 juni 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          “Goed op schema”, kenmerk LK/14034

 

Geacht College, 

Met enige verbazing heeft de BSD-fractie kennisgenomen van de inhoud van het BNdeStem artikel hedenmorgen met de kop:”Brug weer terug in park”. In dit artikel zegt een gemeentelijk projectleider: ‘Het werk ligt goed op schema’.

Het werk ligt helemaal niet op schema!
Eerder werd aangekondigd dat het park van medio januari tot medio juni gesloten zou zijn. Dit is ook middels bordjes gecommuniceerd met de burgerij (zie bijgevoegde foto). Het was ook de bedoeling, zo heeft ondergetekende begrepen, om het park voor bezoekers weer beschikbaar te hebben als onze burgers en de toeristen op warme dagen verkoeling zoeken van de schaduwrijke plekken in het park. Van regelmatige bezoekers, die gesproken hebben met de werkers ter plaatse, weet de BSD-fractie dat het werk al maanden niet volgens de planning is verlopen c.q. verloopt.

Het bevreemd de BSD-fractie dan ook in hoge mate dat de verantwoordelijke projectleider van de gemeente publiekelijk de juridische positie van de gemeente ondermijnt door zijn mededeling dat het werk op schema ligt. De Bergse gemeenschap lijdt schade wanneer het park voor de bewoners en voor toeristen langer dan afgesproken niet beschikbaar is. 

Dit leidt voor de BSD-fractie tot de volgende vragen: 

  • Is het college van B&W op de hoogte van de vertraging in de werkzaamheden in het Anton  van Duinkerkenpark?
  • Zo nee, hoe is de voortgangsrapportage binnen de gemeente bij dit soort projecten geregeld?
  • Zo ja, hoe is het mogelijk dat een gemeentelijk projectleider tot dit soort uitspraken komt?
  • Wat is bij de aanbesteding/aanneming van het werk de procedure indien er vertragingen optreden en is er in dit kader een boeteclausule?
  • Indien er geen boeteclausule in het aannemingscontract is afgesproken wat is daar de reden van?
  • Indien er wel een boeteclausule is afgesproken en de originele opleverdatum is overtreden of dreigt overtreden te worden wat zijn dan de interne afspraken om enerzijds de uitvoering van het werk te bevorderen en anderzijds de boeteclausule te effectueren? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

BSD stadspark

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *