PROMOTIE INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN, KENMERK LK/14038

 


 

Bergen op Zoom, 15 juli 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          promotie inheemse bomen en struiken, kenmerk LK/14038

 

Geacht College,

Naar het gevoel van de BSD-fractie zou extra aandacht voor de geschiedenis van het landschap van de ommelanden van Bergen op Zoom passen in het project ‘landschap van allure‘ De Brabantse Wal.

De gemeente Ermelo stimuleert de aanplant van inheemse bomen en struiken. De gemeente Ermelo wil inwoners van de buurtschappen stimuleren inheemse bomen en struiken aan te planten op de erven. Deze gemeente doet dit met ondersteuning van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 

Op erven bepalen nog vaak coniferenhagen of laurierhagen het uiterlijk, terwijl er meer geschikte alternatieven zijn om het erf of het omliggende landschap in te richten. Naast hagen, fruitbomen of solitaire bomen, kunnen er ook singels en houtwallen worden aangelegd.

Laat het originele landschap van de ommelanden van Bergen op Zoom herleven en de allure, en daarmee de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid, bevorderen.

De BSD-fractie verzoekt uw college te bekijken of de Ermelose aanpak in Bergen op Zoom navolging verdient. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *