BEHEER ONDERHOUD WOONWAGENS, KENMERK LK/14039

 


 

Bergen op Zoom, 17 juli 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          beheer onderhoud woonwagens, kenmerk LK/14039

 

Geacht College,

Met regelmaat bereiken ons klachten over het beheer en onderhoud van woonwagens die door de gemeente verhuurd worden. Het beeld wat op basis van de klachten ontstaat is van ‘pappen en nat houden’. Er lijkt geen sprake van iets wat lijkt op een gestructureerd beleid op het gebied van onderhoud en er lijkt geen sprake van een beleid wat gericht is op het creëren c.q. het in standhouden van gezonde leefomstandigheden in de verhuurde woonwagens.

Ook lijkt er geen sprake te zijn van een lange termijnbeleid als het gaat om kostenbeheersing. Zo kan het voorkomen dat de gemeente/Nijbod wel bereid is de keuken en/of badkamer te vervangen, maar niet de rotte vloer waar op deze geplaatst moet worden. Iedere logica lijkt hier te ontbreken. 

De BSD –fractie heeft de volgende vragen:

  • Zijn er beleidsregels op basis waarvan door Nijbod en/of gemeentelijke ambtenaren individuele en/of collectieve beslissingen worden genomen ten aanzien van de te onderhouden in gemeentelijk bezit zijnde verhuurde woonwagens?
  • Zo ja, kan de BSD-fractie daar kennis van nemen?
  • Zo nee, waarom zijn die er niet en op basis van welke redeneringen worden onderhoudsbeslissingen dan wel genomen?
  • Wat is het budget ten behoeve van het onderhoud van in gemeentelijk bezit zijnde woonwagens?
  • Is dit budget gebaseerd op alleen incidenteel onderhoud of ook op gepland groot onderhoud c.q. (incidentele) vernieuwing/vervanging van woonwagens?
  • Zijn er beleidsregels hoe als verhuurder om te gaan met uitspraken van de huurcommissie en/of de rechter? In het bijzonder de termijnen waarop aan de uitspraken gehoor dient te worden gegeven.
  • Zo ja, kan de BSD-fractie daar kennis van nemen? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *