GEEN KLACHTEN/ COOL BRABANT/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 20 |

| 20-07-2014 | 10.00 uur |


 

| GEEN KLACHTEN | 

 

afvalbak 01Het lijkt er nog steeds op dat de gemeente Bergen op Zoom redeneert: geen klachten, geen problemen. In zowel een brief  van 9 mei 2014 over o.a. de op proef geplaatste afvalbak op het Zuivelpleintje als in een brief van 28 april 2014 over snelheidsovertredingen op de Wouwseweg was deels het antwoord: “bij ons zijn geen klachten bekend”.

Dat zal best zo zijn, maar de vraag is dan hoe komt het dat bij de BSD-fractie de klachten wel binnenkomen en bij de gemeente niet? Ik denk dat dit komt omdat menige burger bij de gemeente het gevoel heeft: er gebeurt toch niets mee en bij de BSD-fractie kan zien dat we een klacht oppakken en er iets mee trachten te doen.

Soms, bijvoorbeeld bij de klachten over de gebruiksonvriendelijkheid van de afvalbak op het Zuivelpleintje, is een paar uur observatie genoeg om menig gemopper van de incidentele gebruiker aan te horen. Ik sta er wel eens naast met mijn praatpaal. En geloof me het gemopper op de gebruiksonvriendelijkheid van die afvalbak is volkomen terecht. Vooral kinderen worden ontmoedigd bij het gebruik, omdat je twee sterke handen nodig hebt bij het gebruik en een net uitgepakt ijsje laat je niet zomaar los. Terwijl juist zij aangemoedigd moeten worden om zwerfafval te voorkomen. Veel mensen hebben één hand gevuld met iets wat ze net uitgepakt hebben en de andere hand gevuld met hetgeen ze weg willen gooien. Is het dan zo ingewikkeld te denken aan bijvoorbeeld de behoefte aan een voetpedaal.

‘Geen klachten’! Ga er eens naar op zoek. Of is de gemeente bang dat ze er iets van zouden kunnen leren of aan het werk moeten! 

Louis van der Kallen

 


 

| COOL BRABANT |

 

Op 8 juli ben ik op het ‘Cool Brabant’ symposium geweest met presentaties van onder andere de GGD Brabant/Zeeland en van advies- en ingenieursbureau Tauw over hittestress en de gezondheidsaspecten daarvan.

Het onderstaand plaatje opgesteld door de universiteit van Wageningen laat zien wat de hogere temperaturen betekenen voor de sterftecijfers. Helder is dat hogere temperaturen leiden tot oversterfte.

sterftegrafiek

Uit de presentatie van de GGD bleek dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied en dat het verschil in temperatuur kan oplopen tot 10 °C. Volgens de GGD zijn de belangrijkste gezondheidseffecten van hittestress:
slaapverstoring, vermoeidheid, prikkelbaarheid, hinder, concentratiestoornissen, hoofdpijn, benauwdheid, (ernstige) ademhalingsproblemen, hartfalen, dorst, overmatig zweten, dehydratie (uitdroging), verhoogde kans op infectieziekten (legionella, blauwalg). De belangrijkste risicogroepen zijn: (zeer jonge) kinderen, ouderen, mensen met overgewicht,  chronisch zieken, mensen die medicijnen gebruiken, alcohol en drugs gebruikers, dak- en thuislozen, sociaal geïsoleerde personen en deelnemers aan evenementen (sporters, vierdaagse).

In Noord-Brabant en elders in Nederland zijn casestudies door Tauw/TNO/Deltares/TUDelft verricht ten aanzien van hitte en droogtestress in de bouwde kommen, onder andere in de gemeenten Groningen, Diemen, Den Bosch, Breda en Eindhoven. De resultaten laten zien dat ook in gemeenten met veel bossen of water in de omgeving hittestress een ernstig probleem kan zijn. De reactie van de gemeente Bergen op Zoom op onze brief van 10 juni 2014 inzake het Manifest Klimaatbestendige Stad (LK/14033) vindt de BSD fractie dan ook blijk geven van een onderschatting van de hittestress problematiek.  Lees hier het antwoord aan de BSD.
Het is juist dat Bergen op Zoom enige koelende effecten mag verwachten van onze bossen en wateren. Maar de bemerking in het gemeentelijke antwoord “in de Binnenstad is dan ook zo goed als geen sprake van hittestress zoals in andere grotere steden die meer in het binnenland zijn gelegen” is wat de BSD-fractie betreft een stevige onderschatting van de problematiek. Het gemeentelijke antwoord lijkt op wensdenken en is dan ook helaas niet onderbouwd door iets wat op een onderzoek lijkt.

De BSD is dan ook blij met het door de raad opgestelde raadsprogramma wat wel aandacht vraagt voor de problematiek van klimaatadaptatie. 

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

15 juli 2014: PROMOTIE INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN, KENMERK LK/14038

17 juli 2014: BEHEER ONDERHOUD WOONWAGENS, KENMERK LK/14039

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

6 reacties

 1. Heel herkenbaar (het niet luisteren van de gemeente). Ik heb voorbeelden genoeg en dan nog alleen maar wat hier op de Zuidwestsingel aan de hand is. Je praat gewoon tegen een muur van gewapend beton. Heel frustrerend.

 2. Marcel Mulder, fractieassistent.

  Is het bij jullie ook een racebaan dan Bea Demmers?

 3. Louis van der Kallen

  Ja Bea. Het niet luisteren is een probleem. Waar we keer op keer iets aan proberen te doen. Zo dat er straks niet gezegd kan worden: we hebben het niet geweten.

 4. Dat ze hier de vouwen uit je broek rijden, is al jaren bekend bij de gemeente. Tijdens bewoners bijeenkomsten is dit meerdere malen aangegeven. Zij geven hiervan de politie de schuld omdat ze niet handhaaft. De drempel die ligt aan het einde van de Zuidwestsingel/Gertruidaplein is belachelijk. A is natuurlijk een drempel bij een stoplicht onzin, en B ligt deze parallel aan de Van Konijnenburg weg ipv Zuidwestsingel. Volgens de betreffende ambtenaar is dit om esthetische redenen zo aanlegd! Hallo, zelfs bij 5 km per uur vliegen je wervels alle kanten op. De snelheid haal je niet uit de singel met drempels, maar plaats gewoon bloembakken of zo op de weg of wegversmallingen. Verder is door de bewoners al een aantal jaren gevraagd of de betaaldparkeertijd verlengd kan worden, zoals op de centrum ring. Na half 7 is er voor de bewoners geen parkeerplaats meer te vinden omdat deze ingenomen worden door een kerkgemeenschap die gevestigd is in de Auvergnestraat. Omdat Stadlander bij de flat De Galder ruim 10 parkeerplaatsen heeft afgesloten, komen er nog meer auto’s bij. Het Gertruidaplein gaat voor een groot gedeelte volgebouwd worden, dus ook deze komen te vervallen. Er wordt dan doodleuk gezegd dat dit vraagstuk de komende JAREN nog niet op de agenda staat. Hallo de problematiek op het Bolwerk kon wel snel op de agenda. Van de week heeft Saver weer een ondergrondse container geplaatst, jawel op een parkeerplaats. De bocht bij de nieuwe appartementen moet nog aangepast worden, nou ben ik geen verkeerskundige, maar hier heeft toch iemand echt op zitten zweten om hem op deze manier te reconstrueren (denk dat hij ook betrokken is geweest bij het kruispunt bij De Zeeland, erg creatief aangepakt!). Ik begrijp heel goed dat dit allemaal klein leed is, maar gewoon erg vervelend. Heb hierover via Facebook ook contact over gehad met Ton Linssen, buiten het feit dat een heel verhaal kreeg (uiteraard zonder antwoord op mijn vragen) ben ik ontvriend. Dat is dus de handelswijze van een bestuurder.

 5. Marcel Mulder, fractieassistent.

  Beste Bea, een jaar of twee geleden had ik Ton Linssen ook wat gevraagd via zijn openbare Facebook. Gewoon netjes en vriendelijk, maar Ton (of zijn media man, proest, haha..) gooide mij er ook af. Herkenbaar en ik heb het meer gehoord. Zijn gedrag gaat nu vruchten afwerpen: zijn partij is aan het krimpen. Nog even geduld dus gewoon.

 6. Louis van der Kallen

  Bea, ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd en volgende week gaan we er naar kijken. Groeten, Louis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.