EXTRA SAVERPAS 2, KENMERK LK/14045

 


 

Bergen op Zoom, 30 juli 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Extra Saverpas 2, kenmerk LK/14045

 

Geacht College,

Dank voor het antwoord (kenmerk U14-008996) op onze brief kenmerk LK14029.
Uw antwoord roept wel een aantal vragen op. Het komt de BSD-fractie wat te gemakkelijk voor om te veronderstellen dat alle 30.000 Bergse aansluitingen de behoefte zouden voelen tot de aanschaf van een 2de Saverpas. Het zou een extra dienstverlening (tegen separate betaling) kunnen zijn. Wat de BSD-fractie zich kan voorstellen is dat ook in andere bij Saver aangesloten gemeenten bij gebruikers de zelfde behoeften zou kunnen leven. In een dergelijk geval zouden de programmeerkosten door de gemeenten gedeeld kunnen worden.

  • Waarom gaat uw college uit van het aanbieden van een tweede pas aan elk huishouden?
  • Is er overleg met andere Saver gemeenten geweest of zij de wenselijkheid van een tweede pas kunnen of willen onderschrijven? 

De BSD verzoekt uw college het komende antwoord en de voorgaande brieven over dit onderwerp op de commissieagenda van september te plaatsen. Wij achten mogelijk een raadsuitspraak op dit punt wenselijk. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Peet Bakx

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *