REACTIE OP RAADSMEDEDELING RMD 14-0014, NOTITIE KERMISSEN IN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM, KENMERK PVDK/14048

 


 

Bergen op Zoom, 1 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          reactie op raadsmededeling RMD14-0014,
notitie kermissen in de gemeente Bergen op Zoom, kenmerk PVDK/14048

 

Geacht College, 

Hierbij doe ik u alvast de reactie van de BSD-fractie toekomen op uw visie d.d. 21 juli 2014 op het kermisbeleid in de toekomst. 

Voor de BSD-fractie is het handhaven van de kermissen in Bergen op Zoom uitgangspunt.

Daarvoor heeft de fractie een aantal argumenten: 

  • Kermis is een van de oudste vormen van volksvermaak. Een vorm van vermaak die, ondanks een groeiende concurrentie van andere evenementen, toch de nodige bezoekers trekt. Voor Bergen op Zoom komt daar nog bij dat deze vorm van volksvermaak goed aansluit bij de historie van jaarmarkten in onze gemeente door de eeuwen heen. Anders gezegd Bergen op Zoom heeft een rijk kermisverleden. Het is dan ook niet toevallig dat in Het Markiezenhof een permanente “kermistentoonstelling” bestaat, die door velen, ook van buiten Bergen op Zoom, wordt bezocht. 
  • Veel van de kermisexploitanten zijn afkomstig uit Bergen op Zoom en hebben hier ook hun vaste domicilie. Juist in Bergen op Zoom staat de werkgelegenheid op dit moment onder zware druk. Het handhaven van werkgelegenheid voor deze inwoners is daarom belangrijk. 
  • Ondanks het feit dat Bergen op Zoom een rijk geschakeerd palet aan evenementen kent, is de start en het slot van het evenementenseizoen al jaren  steevast de kermis in de stad Bergen op Zoom. In Halsteren en Lepelstraat draagt de kermis bij aan het plattelandsvermaak naast andere evenementen. 

Tegelijkertijd moeten we constateren dat de kosten voor de gemeente bij het laten plaatsvinden van de kermissen, bij ongewijzigd beleid, zullen oplopen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het, zoals u zelf aangeeft, “omslachtige en tijdrovende protocol” dat wordt gehanteerd. Dit maakt het noodzakelijk het huidige beleid en de uitvoering te heroverwegen. 

Zoals reeds aangegeven vindt de BSD-fractie dat de voor-en najaarskermis en de kermissen in Halsteren en Lepelstraat gehandhaafd moeten blijven. 

Daarbij stelt de BSD-fractie de volgende aanpak voor: 

  • Bij een ideale kermis versterken het feest, de beleving en de attracties elkaar. Daarom dienen de kermisondernemers met hun attracties meer aansluiting te zoeken bij andere evenementen en ondernemers. 
  • Zet de kermis “in de markt”. De kermisexploitanten, georganiseerd in de kermisbonden en de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen, stellen de kermis samen, in overleg met de gemeente en vragen daarvoor een vergunning aan bij de gemeente. De gemeente brengt voor het afgeven van een vergunning leges in rekening bij de aanvragers. 
  • De organiserende kermisexploitanten dragen zorg voor een ordentelijke inrichting van het kermisterrein, energievoorziening, watervoorziening, sanitaire voorziening en het schoonhouden van het terrein en de inzameling en afvoer van afval. De bijkomende kosten die de gemeente moet maken ten behoeve van uitvoering van de kermis brengt ze in rekening bij de deelnemende kermisondernemers. Deze manier van werken heeft zich in de praktijk reeds bewezen in andere gemeenten waaronder Medemblik. Daarbij is wel noodzakelijk dat er een intensief overleg plaatsvindt met de organiserende kermisexploitanten. 

Het is ons bekend dat er vanuit de kermisexploitanten een aanbod is gedaan aan uw college om hierover  overleg te voeren. De BSD-fractie zou het zeer op prijs stellen als uw college deze ondernemers uitnodigde om samen de mogelijkheden voor de toekomst te verkennen en te bespreken. 

Tot zover alvast onze schriftelijke bijdrage. 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *