MEEUWEN, KENMERK LK/14049

 


 

Bergen op Zoom, 2 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Meeuwen, kenmerk LK/14049

 

Geacht College,

Het lijkt erop dat kauwen en meeuwen de binnenstad en mogelijk andere delen van de stad hebben overgenomen. Als binnenstadbewoner ervaar ik zelf de toegenomen geluidsoverlast van met name meeuwen. Maar ook mede binnenstadsbewoners spreken mij er steeds vaker op aan. Tegelijkertijd is het bestand van kleinere vogelsoorten in de binnenstad schrikbarend  teruggelopen. Ook vleermuizen zijn vrijwel verdwenen. Nu de avonden soms zwoel zijn merk ik dat ik ze in de avonduren vrijwel niet meer waarneem. Met name meeuwen zijn rovers van nesten en bejagen de kleinere vogelsoorten en de vleermuizen. Maar wat bewoners het meeste stoort is de geluidsoverlast van werkelijk krijsende meeuwen. Ook de depositie van de meeuwenontlasting op gevels, ramen en auto’s kan niet op veel sympathie rekenen. 

Het algemene gevoel is dat ze op het afval als bron van voedsel afkomen. Mijn constatering is dat het vegen van de binnenstad (behoudens de zaterdag) vrijwel op hetzelfde niveau gebeurt als in het verleden. Toch lijkt de stad steeds vuiler te worden. Mogelijk komt dit door het weggooigedrag van mensen en het chronische gebrek aan handhaving op dit punt.

Tevens hebben met name de meeuwen geleerd plasticzakken open te maken en maken ze gebruik van de inhoud van de open afvalbakken. 

Gezien het voorgaande heeft de BSD-fractie een aantal vragen aan uw college:

 • Is het mogelijk de eventueel bestaande handhavinginspanning te intensiveren?
 • Is uw college bereid te komen tot een publiekscampagne gericht op enerzijds voorlichting met betrekking tot bewustwording dat de toename van het meeuwenbestand leidt tot verarming van de bestanden van kleinere vogelsoorten en vleermuizen en anderzijds tot het ontmoedigen van het voeren van meeuwen?
 • Is het mogelijk in het vervangingsbeleid van afvalbakken te komen tot de aanschaf van afsluitbare afvalbakken of aanpassing van de bakken zodat zij niet meer toegankelijk zijn voor kauwen en meeuwen?
 • Wenselijk is ook dat bewoners en pandeigenaren meer veilige nestmogelijkheden gaan bieden voor vogels en vleermuizen. De BSD-fractie zou het hogelijk waarderen als uw college hier bijvoorbeeld middels de gemeentelijke pagina’s aandacht aan zou willen besteden.

 In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie  

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

 1. Geachte heer van der Kallen,

  Mag ik reageren op uw klacht tegen meeuwen in Bergen op Zoom?
  De gevolgen zien we, nu de oorzaak nog. Mogelijk ligt daar een oplossing.
  De wijk waarin ik woon kent nogal wat Turkse en Marokkaanse gezinnen. Het is me al lang opgevallen dat deze mensen brood op daken gooien voor de vogels. Soms ook gewoon op straat. Op mijn vraag waarom ze dit deden was het antwoord: “Wij mogen geen voeding weggooien van de Islam, dus voeren wij het aan de vogels”. Prima oplossing zou je denken ware het niet dat de meeuwen intussen geconditioneerd zijn. Dus wanneer zij langs komen vliegen en er ligt geen brood gaan ze krijsen en rondjes vliegen. Het gevolg is dat
  horen en zien je vergaat, je geen telefoon kunt beantwoorden en als dank wordt je auto gratis bemest.
  Zou het misschien een idee zijn om aan te geven aan buitenlandse mensen via hun respectievelijke Imams dat brood in de groene container kan en dat dit dan de aarde weer ten goede komt als compost.
  Voorts denk ik dat gesloten openbare afvalbakken niet alleen de overlast terugdringt van meeuwen maar ook van loslopende katten. Beiden halen vaak de afvalbakken leeg en laten uiteraard een flinke troep achter.
  Mogelijk brengt het u op een idee.

  In afwachting van uw reactie,

  met vriendelijke groet

  Linda de Wit

 2. Louis+van+der+Kallen

  Hoi Linda,
  Dank voor je reactie ik neem hem mee in een volgende brief aan het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *