GOEDKOPE POLITIEK/ UITBREIDING ROSADA/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 22 |

| 03-08-2014 | 10.00 uur |


 

| GOEDKOPE POLITIEK | 

 

parkeerprobleem‘Dit is goedkope politiek’ was de reactie van Linssen in BNdeStem op onze brief over de parkeerproblematiek op en rond de Zuid-Westsingel. Wat de BSD betreft is de uitspraak van wethouder Linssen ‘dat er meer parkeerplaatsen bij komen dan er verdwijnen’ de halve waarheid.

De hele waarheid is dat de parkeerplekken die er bij komen voor de nieuwe bewoners zijn van het te bouwen appartementencomplex, voor nieuwe bedrijven en de bezoekers daarvan en dat die nieuwe parkeerplekken vrijwel allemaal niet bereikbaar zullen zijn voor de huidige bewoners. De parkeerplekken die verdwijnen hadden/hebben allemaal een openbaar karakter en konden door bewoners in de avonduren en de nacht vrij gebruikt worden. De parkeerplekken op en om het Geertruidaplein die blijven worden (verder) gereguleerd en worden, dus net als bijvoorbeeld de 10 op het complex de Gelder, aan het vrije openbare gebruik onttrokken. Kortom: de bestaande parkeerproblemen die al groot zijn voor de huidige bewoners van die omgeving nemen verder toe. Dit anders voorstellen komt de BSD voor als ‘goedkope politiek’ of als communicatie die verbetering behoeft.

Het is goed dat wethouder Linssen veel aandacht schenkt aan de verkoop van gronden voor woningbouw en voor bedrijven. Want dat brengt de hoognodige pecunia in het laatje die nodig zijn om de rente te betalen op onze gigantische schulden, veroorzaakt door slecht financieel beleid en kunnen er mogelijk schulden worden afgelost en mensen aan werk worden geholpen. Maar dat kan en mag niet ten koste gaan van de huidige bewoners van een gebied. Juist bij nieuwe ontwikkelingen moeten problemen integraal worden aangepakt dus zonder vergroting van de bestaande parkeerproblemen in het gebied. 

Louis van der Kallen 

 


 

| UITBREIDING ROSADA |

 

rosada01“Negatief effect Rosada op winkels binnenstad” was op 30 juli een kop in het streekdeel van BNdeStem. De gemeente Bergen op Zoom uitte zich nog bescheiden, want zij gebruikte in het artikel nog de frase “kan een negatief effect hebben”.

In de BSD nieuwsbrief nr. 14 van 8 juni gaf de BSD onder de kop: DE ÉÉN ZIJN DOOD, DE ANDER ZIJN BROOD! haar commentaar op de voorgenomen uitbreiding van Rosada. Diezelfde nieuwsbrief bevat ook een artikel over de gesprekken die het college van B&W voert over een nieuwe regionale visie detailhandel. De BSD stelde in dat artikel reeds dat er vierkante meters winkeloppervlak af moeten. Als we dan als partij een mail krijgen met de harte kreet; “Iedere vierkante meter winkelvloer buiten het eigen centrum is een gevaar voor de Bergse binnenstad” is dat een stelling die wij van harte onderschrijven. De BSD is dan ook geen voorstander van uitbreiding/nieuwbouw van detailhandelsvestigingen buiten de binnenstad. Maar iedereen moet wel beseffen dat het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren en de voortgaande luchtfietserij, als het gaat over de grondexploitaties, hebben geleid tot het steeds weer plannen van winkelvloeroppervlak om, op zijn minst op papier, de voorgenomen grondexploitaties rond te krijgen. Nog steeds gaat dit college door met investeringen en het koesteren van plannen die op termijn niet zullen renderen. De binnenstad is, als het beleid niet wordt aangepast, ten dode opgeschreven. De BSD zal zich blijven inspannen om ze in het stadskantoor op dit punt wakker te maken. En de betrokken schrijver van de mail met de terechte hartenkreet heeft in 2018 weer een kans invloed op het beleid uit te oefenen.  

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

28 juli 2014: CADEAUTJE 2, KENMERK LK/14044

30 juli 2014: EXTRA SAVERPAS 2, KENMERK LK/14045

31 juli 2014: VRAGEN OVER KREDIETBANK, KENMERK PVDK/14046

1 augustus 2014: DIVERSEN 2014-6, KENMERK LK/14047

1 augustus 2014: REACTIE OP RAADSMEDEDELING RMD 14-0014, NOTITIE KERMISSEN IN DE GEMEENTE BERGEN OP ZOOM, KENMERK PVDK/14048 

2 augustus 2014: MEEUWEN, KENMERK LK/14049

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *