DIVERSEN 2014-7, KENMERK LK/14050

 


 

Bergen op Zoom, 4 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Diversen 2014-7, kenmerk LK/14050 

 

Geacht College, 

Meeuwen 2
Op onze brief inzake de overlast van meeuwen kenmerk LK /40049 heeft de BSD-fractie een reactie van een burger gekregen inzake het voeren van vogels door met name Turkse en Marokkaanse gezinnen, die bij aanspreken op hun handelswijze volgens een wijkbewoner reageerden met: “Wij mogen geen voedsel weggooien van de islam, dus voeren wij het aan de vogels”.

Prima oplossing zou je denken, ware het niet dat de meeuwen intussen geconditioneerd zijn. Dus wanneer zij langs komen vliegen en er ligt geen brood gaan ze, naar de ervaring van één van de reageerders, krijsen en rondjes vliegen.

Mogelijk is het een idee om onder andere via hun respectievelijke imams hen te laten weten (indien het een passende uitleg van de regels van de islam zou kunnen zijn) dat brood in de groene container kan en dat dit dan de aarde en al wat leeft weer ten goede komt als compost en het geen verspilling is van voedsel.

  • Is uw college bereid in deze initiatieven te nemen? 

Zonnekaart
Het is wenselijk dat ook in Bergen op Zoom het gebruik van zonne-energie meer dan tot nu toe van de grond komt. Landelijk is een website www.zonnekaart.nl ontwikkeld met als doel dat burgers kunnen zien hoe geschikt hun dak is voor zonnepanelen. De zonnekaart website biedt gemeenten een krachtig hulpmiddel om het potentieel voor zonne-energie in kaart te brengen en tegelijkertijd de lokale opwekking te stimuleren. Tot op heden behoort de gemeente Bergen op Zoom niet tot de deelnemende gemeenten.

  • Is uw college bereid zich te oriënteren op deelname aan de website www.zonnekaart.nl

Gebruik (illegale) taxistandplaats Hoogstraat/Grote Markt
Met regelmaat bereiken de BSD-fractie klachten over het gebruik in het weekeinde (later op de avond/nacht) van de Hoogstraat/Grote Markt als (illegale) taxistandplaats. De BSD-fractie snapt de aantrekkelijkheid van die locatie als plek om een vrachtje op te pikken. Soms loopt het aantal wachtende taxi’s daar op tot zeven en meer. De meeste van de chauffeurs beseffen dat ze daar te gast zijn en doen hun best om geen onnodige overlast te veroorzaken. Zij zetten de motor uit en de radio of muziek laag of uit.

Enkelen hebben minder gevoel bij de mogelijke overlast van het (illegale) gebruik van die locatie als taxistandplaats en laten de motordraaien en laten de wijde omgeving midden in de nacht genieten van hun muziekinstallatie. Het er op aanspreken van deze overlastgevers door de omgeving heeft niet het gewenste resultaat en leidt soms tot situaties met een kans tot escaleren. De politie, daarop aangesproken en vaak op de Grote Markt aanwezig, neemt feitelijk in deze geen actie.  

  • Is uw college bekend met het (illegale) gebruik van de locatie Hoogstraat/Grote Markt als taxistandplaats?
  • Is uw college bereid aan de met regelmaat ervaren overlast een einde te maken door aanspreken en handhavend op te treden?      

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *