NATUURPOORT, KENMERK LK/14051

 


 

Bergen op Zoom, 6 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Natuurpoort, kenmerk LK/14051 

 

Geacht College, 

Nu de natuurpoortprojecten Lievensberg/Brabantse Wal steeds meer vorm hebben gekregen en het zeker in het weekeinde hier druk is geworden, ook de eerste suggesties ter verbetering binnen (de positieve vorm van klagen).

De BSD wil uw college en al diegenen die bij dit natuurproject zijn betrokken complimenteren.  De combinatie van tal van activiteiten, met als draaipunt de natuurpoort en de Stayokay lijken een succes. Maar soms is het bij het combineren van activiteiten (fietsenroutes, mountainbikeroutes (internationale) wandelroutes, ruiterroutes, klimbos, horeca enz.) niet eenvoudig om alles goed of optimaal in elkaar te laten passen. 

Recent heeft ondergetekende zelf de bij de BSD-fractie binnen gekomen klachten ter plekke onderzocht en gekeken onder welke omstandigheden de activiteiten elkaar in positieve of negatieve zin beïnvloeden. De conclusie van de BSD-fractie is dat het bijna allemaal klopt en dat de enige klacht, die hout snijdt, gaat over de overlast die wandelaars en mountainbikers nabij het klimbos ervaren van elkaar. De twee mountainbikeroutes gaan formeel niet door het klimbosgebied. Maar de praktijk is dat, met name in het weekeinde wanneer de parkeergelegenheid rond de Stayokay meer dan volledig is bezet, de mountainbikers hun auto’s parkeren langs de Balsedreef en bikend door het bosperceel ten zuiden van de Balsedreef richting de mountainbikeroutes gaan om vlak bij het startpunt van het klimbos de Boslustweg op te gaan om te beginnen met hun mountainbikeroute.

Formeel mag dat, het betrokken bosgebied is voor fietsers vrij toegankelijk. Het is alleen voor motorvoertuigen en brommers verboden. Het probleem is dat in dat gebied de voetgangers (vaak ouders en grootouders) van diegenen die zich in de bomen van het klimbos bevinden vooral oog hebben voor wat boven in de bomen gebeurt en de mountainbikers vooral oog hebben voor de grond. Gevolg: er gebeuren nogal wat kleine of bijna ongelukjes met alle irritatie van dien. Navraag in het gebied bij onder andere wandelaars, wel of niet met hond, uit de omgeving leert dat zij het weten en in het weekeinde dat gebied mijden. Voor de ouders en grootouders die ‘genieten’ van het uitzicht op hun kinderen en kleinkinderen in de bomen is dat een stuk lastiger. 

De BSD-fractie verzoekt uw college te bekijken of het fietsen/mountainbiken in het gebied rond het klimbos niet verboden en/of gehinderd kan worden bijvoorbeeld met wat zigzag hekwerkjes. Het kan eenvoudig, zie bijvoorbeeld bij de ingang van het klimbos aan de Boslustweg. Wat de BSD-fractie betreft kan het eerste zigzag hekje geplaatst worden aan de Boslustweg op nog geen 15 meter afstand van het pad met zigzag hekwerkje naar het klimbos waar op een zaterdag heel wat mountainbikers en fietsers uitkomen.   

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *