DIVERSEN 2014-8, KENMERK LK/14052

 


 

Bergen op Zoom, 12 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Diversen 2014-8, kenmerk LK/14052 

 

Geacht College, 

Route Guido Gezellelaan
Komende vanuit het zuiden staat op de Antwerpsestraatweg vlak na de kruising met de Olympialaan/Laan van Borgvliet de verwijzing ‘Parkeren Centrum’ via de Guido Gezellelaan. Dat komt de BSD-fractie voor als een ongewenste route naar het centrum. Aan de Guido Gezellelaan liggen schoolvoorzieningen en kruisen nogal wat kinderen de weg. De BSD-fractie verzoekt uw college dit bordje te verwijderen en het gebruik van de traditionele route naar het centrum via de Antwerpsestraatweg niet te ontmoedigen.   

Terugdringen uitstaande vorderingen
Volgens een bericht in Binnenlandsbestuur hebben gemeenten vorig jaar 8,35 procent van hun uitstaande vorderingen teruggekregen. De meesten haalden rond de 7,5 procent binnen, met uitschieters naar boven (34 procent) en beneden (nul procent). Het voorkomen van fraude aan de poort betaalt zich in Enschede uit. In 2013 leverde het voorkomen en beëindigen van oneigenlijk gebruik van bijstand de gemeente Enschede 6,1 miljoen euro op. Het afgelopen jaar is in Enschede extra capaciteit ingezet op het voorkomen van fraude aan de poort. Bijna veertig procent van de fraudeopbrengst over 2013 is door die aanpak gerealiseerd. Daarnaast wordt bijstandfraude opgespoord. Het Enschedese fraudebeleid leverde vorig jaar 8 ton meer op dan in 2012. Zonder de Enschedese praktijk op alle fronten als voorbeeld te nemen, is hier mogelijk toch enige kennis te halen. Gezien het voornemen in het raadsprogramma “Terugdringen misbruik en het actief terugvorderen van onrechtmatig verkregen middelen.” Verzoekt de BSD-fractie uw college te bezien wat geleerd kan worden van de Enschedese praktijk.  

Onderhoud
Veel bewoners klagen over de algemene onderhoudssituatie in Bergen op Zoom.

Enkele voorbeelden:

  • Bijgaand enkele foto’s van het Benedenbaantje. Het hekwerk is volkomen overwoekerd. De wilgen zijn echt aan een grote snoeibeurt toe. Het enige positieve wat het vermelden waard is, is dat de overwoekering met onkruid van de kunstmatige heuvel leidt tot minder geluidsoverlast bij de bewoners van de villa’s aan de Augustalaan. 
  • Bijgaand ook enkele foto’s genomen in de Lekstraat. Verzakkingen van trottoirs door herhaald parkeren van vrachtauto’s. Aan de kant van de school is de bestrating van het trottoir, door verzakkingen en wortelschade, van een enkelbrekende kwaliteit. Onkruidverwijdering of het vegen van de stoep lijkt niet te gebeuren of het wordt doodgespoten en niet verwijderd, hetgeen bij onkruid van een halve meter een zeer verwaarloosde indruk geeft.  
  • Tot slot de Kiek. Worden de afvalbakken ooit geleegd. Burgers klagen dat sommigen in geen vier weken zijn geleegd. 

Lokatie oude brandweerkazerne
De laatstelijk bij de BSD binnengekomen suggestie is een camperparkeerplaats. Lekker dicht bij het centrum wat iedere bezoeker met geld in de broekzak goed kan gebruiken.

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend

namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

benedenbaantje 01 benedenbaantje 02lekstraat 01 lekstraat 02 lekstraat 03

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *