DIVERSEN 2014-9, KENMERK LK/14053

 


 

Bergen op Zoom, 15 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Diversen 2014-9, kenmerk LK/14053

 

Geacht College, 

Meeuwen 3 / communicatie (extern)
Op onze brief inzake de overlast van meeuwen kenmerk LK /40049 heeft de BSD-fractie een reactie van een burger gekregen inzake een Melding Openbare Ruimte over meeuwen overlast in de  Mimosastraat.  

De reactie van de gemeente per mail was:

Datum : 23-7-2014
Ons kenmerk : 20140721MOR13839

Onderwerp: Uw Melding Openbare Ruimte wordt niet in behandeling genomen.

Bedankt voor uw Melding Openbare Ruimte. Het onderwerp waarover u gemeld heeft nemen wij niet in behandeling omdat:

Het onderwerp op dit moment (nog) past binnen het vastgestelde kwaliteitsniveau, zie voor meer informatie: www.bergenopzoom.nl/Inwoner/Dorpen_en_Wijken/Bij_u_in_de_Wijk/Kwaliteit

Met vriendelijke groet,
Gemeente Bergen op Zoom

Hoe jaag je een bewoner in de gordijnen? Met een dergelijk antwoord voelt hij zich niet serieus genomen en hem wordt het heel moeilijk gemaakt te begrijpen waarom de gemeente iets niet doet. De communicatie en de klantvriendelijkheid behoeft hier nadrukkelijk verbetering.

Communicatie (intern)
Op de hoek Van Konijnenburgweg/Papagaaiplein/Wittoucksingel/Oude Vissershaven/Watermolenpad is een prachtig complex levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Daarvoor aan alle betrokkenen de complimenten. Wat echter geen compliment verdient is de aangebrachte bestrating op het Watermolenpad wat leidt naar één van de ingangen. Als je als bewoner of bezoeker van één van de woningen verbonden aan de ingang op het Watermolenpad parkeert op het daarvoor aangelegde parkeerterrein (hoek Wittoucksingel/Oude Vissershaven/Watermolenpad) dan moet je over de kasseien (zie foto). Voor mensen met een rollator een regelrechte crime.

  • Wie verzint zoiets?
  • Het zal best historisch verantwoord zijn. Maar het vergalt het woongenot van een aantal mensen. Het lijkt erop dat ook hier de communicatie niet adequaat is geweest. Is er over dit soort zaken tussen de verschillende afdelingen een regulier contact of wordt anderszins informatie uitgewisseld?
  • Op basis van welke argumenten is gekozen voor de inrichting met kasseien? 

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

watermolenpad

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *