DIVERSEN 2014-10, KENMERK LK/14054

 


 

Bergen op Zoom, 18 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Diversen 2014-10, kenmerk LK/14054 

 

Geacht College, 

Veilige oversteekplaats
In een brief d.d. 7 juli stelde de VVD-fractie vragen over “(een) veilige oversteekplaats(en)”  nabij het gebouw ‘Vissershaven’. In het antwoord van B&W d.d. 7 augustus stelt het college: “Er is ook een oversteekplaats gemaakt nabij het Wagenpleintje waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken, zonder verkeerslichten.” Bij mijn praatpaal en via de mail heb ik reacties gekregen van bewoners dat dit nauwelijks een oversteekplaats genoemd kan worden en al helemaal geen ‘veilige oversteekplaats’.

Het aanbrengen van twee op-/afritjes en wat lijntjes op de weg is niet het realiseren van de zo noodzakelijke en gewenste veilige oversteekplaats. De Van Konijnenburgweg is een drukke weg waarop door velen te hard wordt gereden. De ‘oversteekplaats’ valt automobilisten niet op laat staan dat de meesten zich iets gelegen laten liggen aan een voetganger of scootmobieler die daar wil oversteken. De bewoners van die omgeving, die naar de nieuwe AH willen, hebben dringend behoefte aan een veilige oversteekplek. Hun wens: een echt opvallend zebrapad. Hun verwachting is dat dit ook een remmend effect heeft op de snelheid van het autoverkeer op de van Konijnenburgweg.  

Boerhaaveplein/Balsedreef
Na publicatie van onze brief LK/14051 inzake de Natuurpoort op onze website hebben wij een aantal reacties ontvangen inzake de verkeersituatie rond het Boerhaaveplein en op de Balsedreef. Het verkeer is met het succes van de Natuurpoort en alle activiteiten die plaatsvinden rond de Balsedreef enorm toegenomen. De klachten betreffen het verkeersopstoppend effect dat wachtende auto’s opleveren die het parkeerterrein op willen terwijl er nog geen plaats is. Verkeer naar de Balsedreef wordt dan ernstig gehinderd. De vraag die op komt is dan: zou gezien het toegenomen verkeer van en naar de Natuurpoort de ingang naar het parkeerterrein niet verlegd kunnen worden?

Een tweede klacht/bemerking is de aansluiting van het fietspad ten zuiden van het Boerhaaveplein op de Balsedreef. Die aansluiting vlak na de bocht levert volgens met name fietsers gevaarlijke situaties op. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het fietspad te laten eindigen in de Paracelsuslaan. 

De derde klacht is de beleving dat 60 kilometer een te hoge snelheid is voor de Balsedreef tot het kruispunt met de Klaverveldenweg/Boslustweg. Gezien de vele auto’s die daar parkeren/keren en overstekende voetgangers is mogelijk uitbreiding van de 50/30 kilometerzone tot voorbij voornoemd kruispunt een optie. 

hoogachtend

namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *