HET BERGSE WATER WORDT DUUR BETAALD!/ IN- EN UITGELUID/ GOEDE VOORBEELDEN 3/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 25 |

| 24-08-2014 | 11.30 uur |


 

| HET BERGSE WATER WORDT DUUR BETAALD! |

 

kraanwaterSoms roepen zaken vragen op. Maar om ze bij de monopolisten van vandaag beantwoord te krijgen lukt niet erg. Ze hoeven ook niet. Je bent niet voor niks een monopolist en als de vraag gesteld wordt door iemand die geen klant is en ook geen klant kan worden waarom zou je die vraag dan beantwoorden. Mijn vraag eerst aan Delta en later aan Evides was: Waarom is het watertarief per kubieke meter voor de Brabantse klanten lager dan voor Zeeuwse klanten? 

De Zeeuwen en Zuid-Hollanders betalen per kubieke meter water 0,969 euro en de Brabanders 0,70 euro per kubieke meter. Dat roept de vraag op hoe komt zo’n prijs tot stand? Normaal is het zo dat prijzen na een fusie harmoniseren. Het waterleidingbedrijf Midden-Zeeland (bronnen en leverancier in Hoogerheide) fuseerde in 1966 met Zuid-Beveland. Het waterleidingbedrijf Tholen (bronnen en leverancier in Halsteren) fuseerde in 1967 met het waterleidingbedrijf Midden-Zeeland (bronnen en leverancier in Hoogerheide). Goeree/Overflakkee fuseerde pas in 1975 met de andere watervoorlopers van Delta zoals het waterleidingbedrijf Midden-Zeeland. Toch zijn de prijzen in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse gebieden gelijk getrokken en bleven de Brabanders al die jaren minder betalen. 

Op mijn vraag antwoordde Delta op 5 augustus “Delta Comfort factureert het drinkwater namens Waterbedrijf Evides. Zij bepalen deze tarieven. Voor deze vraag verwijzen wij u naar Evides”. De zelfde vraag dus aan Evides op 6 augustus gesteld. Dit leidde tot het volgende antwoord op 8 augustus: “Ieder waterbedrijf stelt de eigen watertarieven vast. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw eigen waterbedrijf.” Kortom van het kastje naar de muur en terug. Dan maar zelf enig onderzoek naar de geschiedenis. Want als Bergenaar, gedwongen klant van Brabant Water, wil ik wel weten waarom een Bergenaar bij Brabant Water per kubieke meter 20 % meer betaalt dan de Halsterse of Puttense klant van Evides en ook nog een vastrechttarief betaalt dat bijna 18 % hoger is. In alle gevallen komt dat water uit onze eigen Brabantse grond! 

Rond 1910 vroegen de gemeenten op Tholen aan het gemeentebestuur van Bergen op Zoom hen water te leveren. Dat liep op niets uit. De Bergenaren wilden geen water leveren aan andere gemeenten (bron: Worsteling om water, uitgave 1991). Halsteren pakte het toen wel op en in 1923 ging het Halsterse water richting Tholen. De NV Waterleiding-Maatschappij Tholen deed de winning en distributie. Voor Bergen op Zoom een gemiste kans! In 1950 miste Bergen op Zoom weer de boot. Weer werd er met de gemeente Bergen op Zoom gepraat over de levering van water. Dit keer was het de Waterleiding-Maatschappij Midden-Zeeland die Bergs water wilde. Wat het Bergse gemeentebestuur niet wilde, wilde Putte wel. Zij leverden vanaf 1951 wel water aan de Zeeuwen.

De gemeentebesturen van onder andere de voormalige gemeenten Halsteren en Putte hebben, zo het nu lijkt, goede zaken gedaan voor hun inwoners. Zij waren wel tot samenwerken bereid en namen de goede zaken op in de contracten die tot op de dag van vandaag voor hun inwoners goed uitpakken. Bergen op Zoom bleef op zijn ‘water’ zitten, het had eigen plannen en dat water werd later weer ten koste van haar inwoners verpatst aan wat nu Brabant Water is. En de Bergenaar mag nu al vele jaren ‘te veel’ betalen voor zijn water.

De eindconclusie is dat de Bergse debacles zoals de Bergse Haven en Nedalco niet alleen staan. Steeds opnieuw werden in golven van zelfoverschatting dezelfde type fouten gemaakt. En dit ging altijd ten koste van de gewone Bergenaar die nu eenmaal aan de monopolistische waterleverancier vastzit.  

Louis van der Kallen

 


 

| IN- EN UITGELUID |

 

jorwert kerkIk ben geen Fries. Laat staan een Jorwerter. Dat betekent echter niet dat soms een traditie, uit dat vlakke verre land met vele kleine dorpen als Jorwert gevuld met trotse mensen die hun eigen taal en afkomst en tradities koesteren, voor mij niet aansprekend kan zijn.

In het boek: Oren van Steen worden diverse monumenten in het land, die mooi gerestaureerd zijn, beschreven. Hieronder ook de Hervormde kerk van Jorwert en de aan de kerk en toren verbonden tradities. Zo is het in Jorwert een recht van iedere vader om zijn jonggeborene in te luiden met de kerkklokken. Wel op de christelijke tijd van 11.00 uur. Vroeger ging de stads/dorpsomroeper langs de huizen om de gemeenschap kond te doen van de blijde gebeurtenis. Mij lijkt het een leuk idee om een dergelijke traditie te starten in de kernen van Bergen op Zoom. Mogelijk kan er tussen het klokgelui gebruikt voor een jongen of een meisje een verschil zijn. Dan kan de goede luisteraar het verschil zelfs horen. Tradities binden en versterken de gemeenschap. Natuurlijk moeten de kerkbesturen hier dan wel toe bereid zijn. Een andere traditie met de klokken van Jorwert is dat er ook de ‘boze geesten’ van het oude jaar mee worden uitgeluid. Ook dan mag iedereen van 0.00 uur tot 1.00 uur mee komen luiden. Dat lijkt mij een prachtig alternatief voor vuurwerk.   

Ik besef dat er een verschil is tussen een dorp van ruim 300 inwoners en de kernen van Bergen op Zoom. Maar als het gaat om de principes waarop een gemeenschap wordt gebouwd is er wat mij betreft geen verschil. 

Louis van der Kallen

 


 

| GOEDE VOORBEELDEN 3 |

 

cartoon eric elich bergen op zoom

Bron: BNdeStem

In Groningen wordt later dit jaar de welstandscommissie met externe deskundigen volledig vervangen door ambtenaren. Het nieuw te vormen welstandsteam komt onder leiding van de stadsbouwmeester van de gemeente. Het is de eerste gemeente waar de toetsing volledig door ambtenaren wordt uitgevoerd, althans dat meldt Groningen zelf. In het coalitieakkoord hebben de Groningse collegepartijen afgesproken om de welstandsregels te versoepelen en meer ruimte te geven aan inwoners en ondernemers die initiatieven willen ontplooien.  

De nieuwe werkwijze houdt in dat twee of drie gespecialiseerde ambtenaren onder leiding van de nieuw te benoemen stadsbouwmeester alle welstandsaanvragen van begin tot eind behandelen. Dat kunnen ambtenaren zijn die op de afdeling bouw- en woningtoezicht ook bouwvergunningen afgeven. Nu doen ze dat onder voorbehoud dat de welstandscommissie akkoord gaat met de plannen. Straks toetsen ze zelf of een plan aan de welstandscriteria voldoet. Die moeten nog door de gemeenteraad worden vastgesteld en kunnen per wijk gaan verschillen. Het welstandsteam krijgt een zelfstandige positie in de gemeentelijke organisatie. De betreffende ambtenaren krijgen de bevoegdheid om zelf over de aanvragen te beslissen. Zij kunnen vanuit hun expertise zeggen of een plan wel of niet aan de criteria voldoet. Er kan natuurlijk altijd bezwaar tegen hun beslissing worden gemaakt, dat dan naar de bezwaarcommissie gaat. Uiteindelijk kan het college beslissen om alsnog af te wijken van de criteria. Overigens blijft voor grote bouwprojecten de mogelijkheid bestaan om externe experts in te huren die over de welstand adviseren. Groningen rekent erop dat de nieuwe werkwijze sneller en daardoor goedkoper wordt. De welstandscommissie wordt toch vaak als een drempel gezien waar je overheen moet. Nu kijken ambtenaren vanaf het begin mee om de initiatiefnemer te adviseren hoe het plan aan de criteria kan voldoen.

De afgelopen jaren heeft de raad voor sommige delen van de gemeente de welstandsregels teruggebracht. In het BSD-programma is het volgende programmapunt opgenomen:  “Met uitzondering voor het gebied binnen het beschermd stadsgezicht afschaffen van de welstandseisen.” In het door de BSD gesteunde raadsprogramma is opgenomen het afschaffen van onnodige regels. Voor de BSD verdient het Groningse initiatief navolging in onze gemeente. Ook de Bergse samenleving heeft behoefte aan de uitvoering en versnelling van tal van plannen en initiatieven van onze burgers en bedrijven. En als het goedkoper kan, zoals Groningen verwacht, dan is een verlaging van de legestarieven ook mooi meegenomen.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

18 augustus 2014 – DIVERSEN 2014-10, KENMERK LK/14054

18 augustus 2014 – BEZWAAR VERENIGING BINNENSTAD, KENMERK LK/14055

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.