SPOOKJONGEREN, KENMERK LK/14056

 


 

Bergen op Zoom, 25 augustus 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Spookjongeren, kenmerk LK/14056

 

Geacht College, 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen vrijdag, in antwoord op kamervragen, gesteld dat er naar schatting ruim tienduizend ‘spookjongeren’ tussen de 18 en 26 jaar zijn in Nederland. In het rapport van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West wordt gesteld dat deze jongeren zich uitschrijven als ware zij vertrokken naar het buitenland, maar dat zij feitelijk in Nederland blijven wonen. Zij zouden dat doen om zich aan het zicht van overheden, justitie en deurwaarders te onttrekken. In eerdere antwoorden van het Ministerie op vragen van Kamerleden werd al melding gemaakt van 100.000 ‘spookburgers’.

De BSD-fractie verzoekt uw college om een raadsnotitie inzake dit onderwerp, waarin aangegeven wordt of, hoe en in welke mate dit speelt in Bergen op Zoom en op welke wijze uw college tracht deze ‘trend’ te beteugelen. Feitelijk veroorzaken dergelijke spookjongeren of spookburgers een tekortkoming in de gemeentelijke basisadministratie met een veelheid van onwenselijke gevolgen.  

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.