ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE, KENMERK PVDK/14058

 


 

Bergen op Zoom, 1 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:           onderhoud openbare ruimte, kenmerk PVDK/14058 

 

Geacht College, 

Wordt dit (zie bijgaande foto) het toekomstige straatbeeld in Bergen op Zoom? Een burger op zijn knieën om het welig tierende onkruid in het gemeenteplantsoen te verwijderen? Dit soort burgers verdient een hele grote pluim! 

Natuurlijk ook de BSD-fractie beseft dat niet alles meer van de overheid verwacht kan en mag worden en dat een beroep op de burgers mag worden gedaan, zeker als het hun eigen woon- en leefomgeving betreft. Maar gaat dit niet wat ver? Bergen op Zoom staat er financieel niet best voor. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de uitgaven. Simpel omdat er in het verleden uitgaven zijn gedaan of verplichtingen daartoe zijn aangegaan die de financiële ruimte voor uitgaven flink beperken. Maar ook nu nog worden plannen gemaakt die forse financiële verplichtingen met zich mee zullen brengen. Zijn we nog realistisch in het maken van plannen voor de toekomst in het kader van stadsontwikkeling en volkshuisvesting? Wat zullen ‘De Markiezaten’, ‘De Bergse Veste’ en andere plannen de gemeenschap nog gaan kosten?  

Een beroep doen op  burgers, zoals op de foto, om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving is alleszins te billijken. Maar als de inzet van de burger is bedoeld om de uitgave voor onderhoud van de openbare ruimte te beperken, komt dat in een heel ander perspectief te staan. Betrek de burger bij het onderhoud. Verstrek materialen en gereedschap. Neem adviezen van burgers ter harte als het gaat over soorten beplanting. Het planten van onderhoudsgevoelige rozen leidt, door onvoldoende regelmatig onderhoud, tot door onkruid overwoekerde perken.

Vanuit de politiek worden de laatste tijd steeds meer signalen afgegeven om (weer) eens kritisch te kijken naar de bezuinigingen en wat we nu precies aan kwaliteit voor de openbare ruimte hebben bepaald. Mogelijk dat de conclusie getrokken wordt dat het budget verhoogd zal moeten worden. Onze fractie heeft de indruk dat het onderhoudsniveau drastischer is terug gedraaid dan de gemeenteraad bij haar besluit om te bezuinigen heeft bepaald of tenminste bedoeld. Een andere mogelijkheid waar de BSD nadrukkelijk naar wil kijken is het beperken van soms forse uitgaven voor projecten in de openbare ruimte die weinig of niets toevoegen. Mogelijk dat dan het toekomstige straatbeeld er anders uit kan gaan zien. 

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie, 

Piet van den Kieboom  

onderhoud or

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *