DIVERSEN 2014-11, KENMERK LK/14059

 


 

Bergen op Zoom, 3 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Diversen 2014-11, kenmerk LK/14059 

 

Geacht College, 

De veiligheidsituatie op de aan de N286 (Eendrachtweg) gelegen parallelweg
Over de tussen het Vagevuur en de Steenbergseweg aan de Eendrachtweg gelegen parallelweg komen bij de BSD-fractie regelmatig opmerkingen binnen over de onveiligheid van deze route. Deze weg wordt feitelijk gebruikt als fietspad en door landbouwvoertuigen. Deze laatsten mochten vroeger over de N286, maar mogen dat niet meer. Mede door de breedte van deze voertuigen en de aantallen fietsers doen zich met regelmaat gevaarlijke situaties voor met mogelijk ernstige gevolgen. Om de situatie te verbeteren zou de BSD-fractie graag zien dat aan beide zijden van de weg over de volle lengte van de weg een strook wordt aan gelegd van minimaal één grastegel breedte. 

Veiligheidsituatie hoek Fabriekstraat/Van Konijnenburgweg
Recent heeft een bewoner van de Fabriekstraat zijn auto in puin gereden op de hoek Fabriekstraat/ Van Konijnenburgweg. De situatie lijkt veilig, maar als er op de formeel zijnde uitritten aan de noordzijde van de Van Konijnenburgweg auto’s staan geparkeerd, is het uitzicht komende vanuit de Fabrieksstraat heel beperkt, zeker als de geparkeerde auto’s hoger zijn dan een gewone personenauto. Formeel staan die auto’s daar illegaal (daar wordt echter niet op bekeurd omdat deze uitritten buiten de parkeerzone ligt), maar de ‘uitritten’ zijn feitelijk nog geen uitritten omdat er, ondanks de plannen, nog niets gebouwd is. Het probleem is eenvoudig op te lossen door verplaatsing van het ‘einde parkeerzonebord’, dat nu na de aansluiting van de Bruinevisstraat op de Van Konijnenburgweg staat, te verplaatsen tot na de aansluiting Fabriekstraat/Van Konijnenburgweg. Hierbij kunnen eventueel de meeste uitritten (die in werkelijkheid geen feitelijke uitritten zijn) voorlopig parkeerplaatsen worden, met uitzondering van de uitrit nabij de hoek Fabriekstraat/Van Konijnenburgweg. Dit zou de situatie aanzienlijk overzichtelijker maken. Ons verzoek: ga eens kijken en pas het aan.   

Onnodig blokkeren openbare weg
De slopers aan de Vijverberg/Ericalaan hebben op een aantal plaatsen (zie foto’s) de openbare weg geblokkeerd. Tevens is de blokkade niet aangegeven op plaatsen waar weggebruikers dat zouden verwachten. Omwonenden ervaren onnodige hinder van deze blokkades en moeten soms onnodig omrijden. Gaarne hier voor uw gewaardeerde aandacht. 

Fiets parkeren
Van een belanghebbende (fietsparkeerder) ontving onder getekende op 27 augustus een mail met de volgende inhoud: “In de krant heeft een mooi stuk gestaan dat er aan beide zijden van het station fietsenrekken komen. Aan de voorkant heeft men de rekken weggehaald en er een hek om gezet. Nu vinden er al 4 weken geen werkzaamheden plaats.Er zijn noodrekken geplaatst en alle fietsen die er stonden zijn daar in geplaatst. Dit waren voor 60% weesfietsen omdat die vorige keer niet zijn opgeruimd. De echte ruimte om te parkeren is dus zeer beperkt.”

Voor de zoveelste keer vraagt de BSD-fractie uw aandacht voor het parkeren van fietsen rond het station. Pak het aan en belemmer daarbij het ordentelijke parkeren van fietsen rond het station (in tijd en volume) niet meer dan strikt noodzakelijk is.

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

vijverberg 01 vijverberg 02

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.