KIJK IN DE POT: EVENEMENTENTERREIN OF NIET, KENMERK PB/14060

 


 

Bergen op Zoom, 8 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Kijk in de Pot: evenemententerrein of niet, kenmerk PB/14060 

 

Geacht College,

Al jaren ligt het (evenementen?)terrein Kijk in de Pot er geweldig bij. De gemeente Bergen op Zoom heeft hiervoor gezorgd. Mijn/onze dank is groot daarvoor, maar . . .  Kijk in de Pot is nu een groot park waar weinig of niets gebeurd. Er mogen, zo heb ik begrepen, slechts 4 evenementen per jaar plaatsvinden. Sowieso vindt de BSD dit te weinig, maar het is niet anders.  

De BSD-fractie heeft de volgende vragen:  

  • Ziet de gemeente geen kans om het aantal van 4 stuks te verhogen naar bijvoorbeeld 6 evenementen per jaar?
  • Kan de hoeveelheid geluid (niveau en duur) niet bepalend worden in plaats van het aantal evenementen?
  • Wat is de status momenteel en houdt het park dezelfde bestemming die het nu heeft?
  • Waarom moet de Vierschaar naar de Boulevard, terwijl historisch gezien Kijk in de Pot de juiste plaats is? Een gemiste kans wellicht.
  • Als een evenement komt te vervallen, kan dan een ander evenement daarvoor in de plaats gehouden worden (waarom kon de Vierschaar er niet optreden, terwijl het Concours Hippique niet doorging?)?
  • De gemeente Bergen op Zoom heeft toerisme hoog in het vaandel staan. De gemeente zou dan beeldbepalende evenementen goed moeten faciliteren en zorgen voor een goede locatie. Kan dit niet beter georganiseerd worden, zodat verenigingen een duidelijker beeld/idee krijgen?
  • Bergen op Zoom barst van de creatieve mensen, organisaties, bedrijven en vrijwilligers. Waarom lijkt het dan toch dat deze mensen altijd worden tegengewerkt, terwijl ze de beste bedoelingen met de stad voor hebben?
  • Vindt de gemeente ook niet dat dit terrein ingezet kan en moet worden ter promotie van de stad Bergen op Zoom? En wat doet de gemeente hier aan?
  • Wat wordt er in de toekomst met dit terrein gedaan? Zijn er nieuwe ideeën?

Het terrein ligt er momenteel geweldig bij. Dit terrein is van en voor iedereen en mag dus als zodanig gebruikt worden. Dit terrein leent zich nadrukkelijk voor karakteristieke openlucht evenementen en is als zodanig ingericht. Door de locatie is er ook een automatische verbinding met het centrum van de stad.

Het openlucht spektakel BOZ1588 in 2012 bijvoorbeeld was een groot succes voor iedereen en duizenden mensen hebben hier van genoten. Er liggen tal van mogelijkheden om dit terrein te exploiteren en er geld mee te verdienen. Altijd een welkome aanvulling voor de gemeente Bergen op Zoom.  

Hoogachtend,

Namens de BSD-fractie 

Peet Bakx

kip02

kip03

kip01

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *