TOPINKOMENS BIJ DOOR DE GEMEENTE GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN, KENMERK LK/14061

 


 

Bergen op Zoom, 9 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Topinkomens bij door de gemeente gesubsidieerde instellingen, kenmerk LK/14061

 

Geacht College,

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft afgelopen donderdag aan de Tweede Kamer geschreven: dat gemeenten voorwaarden mogen gaan stellen aan de inkomens van bestuurders van instellingen die een gemeentelijke subsidie (willen) ontvangen. Gemeenten moeten die inkomenseisen dan wel stellen voordat zij de subsidie verstrekken en niet pas daarna proberen af te dwingen.

Aanleiding was een uitspraak van de Raad van State, die bepaalde dat een gemeente niet mocht korten op de subsidie omdat ze de topinkomens te hoog vond. Maar volgens Plasterk mag dat dus wel als dit vooraf gebeurt en hoeft hij de wetgeving niet aan te passen. De minister wil stimuleren dat lagere overheden goed opletten of gesubsidieerde instellingen hun functionarissen niet te veel betalen. De minister is bereid samen met de gemeenten en provincies modellen te maken die ze kunnen gebruiken om de topinkomens bij de toekenning van subsidies aan te pakken.  

De BSD-fractie verzoekt uw college op korte termijn de betreffende subsidieverordeningen op dit onderdeel aan te passen, zodat gesubsidieerde instellingen volledig voldoen aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Tevens zou de BSD-fractie ook graag zien dat in onze aanbestedingsregels wordt opgenomen dat ten aanzien van de komende zorgaanbestedingen ook de WNT van toepassing zal zijn.  

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.