PASSEND ONDERWIJS, KENMERK DVDK/FEK/14062

 


 

Bergen op Zoom, 10 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Passend onderwijs, kenmerk DVDK/FEK/14062 

 

Geacht College, 

Sinds ruim twee weken gaan de kinderen weer naar school. Hoewel, de vraag is of alle (leerplichtige) kinderen, die zijn aangemeld bij een school, zijn toegelaten en daadwerkelijk (aangepast) onderwijs volgen. De BSD-fractie maakt zich daar zorgen over.

Uit onderzoek blijkt dat de intenties van ‘passend onderwijs’ de ouders van kinderen met een beperking wel aanspreekt, maar dat ze grote twijfels  hebben bij de uitvoering er van. Dit wordt versterkt omdat ouders geen formele inspraak hebben over de onderwijsaanpak voor hun kind dat via een samenwerkingsverband op een school wordt geplaatst. Soms wordt het kind zelfs niet geplaatst. De groep kinderen die een vrijstelling heeft voor de inschrijvingsplicht, omdat ze niet leerbaar zouden zijn, is explosief gegroeid. Ouders hebben hier onvoldoende invloed op. Zij zijn vaak ten einde raad. Hoewel de gemeente misschien geen wettelijk verankerde bevoegdheid heeft om zich actief te bemoeien met de ‘selectie’ van de leerlingen en de inhoud van het ‘aangepaste onderwijs’ heeft de BSD-fractie toch de volgende vragen: 

  1. Kunt u de BSD-fractie informeren of er leerplichtige en aangemelde leerlingen niet zijn geplaatst op een voor hen aangewezen onderwijsinstelling, en nu dus thuis zitten? 
  1. Zo ja wat is daarvan volgens u de reden? 
  1. Hoeveel leerlingen betreft dit? 
  1. Welke actie bent u voornemens hierin te ondernemen? 
  1. Zijn er überhaupt afspraken gemaakt met het onderwijsveld over de uitvoering van het passend onderwijs in Bergen op Zoom? 

Graag ziet de BSD-fractie deze brief geplaatst op de agenda van de eerst volgende vergadering van de commissie Mens en Maatschappij. 

Met vriendelijke groeten, 

Diana van den Kieboom

Farid El-Khasim

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.