TYPE ALKMAAR OF DE BERGSE GASLAMP/ ‘T GROENEWOUD VERSUS GAMMA-GEMEENTE/ EEUWFEEST BNG BANK / VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 28 |

| 14-09-2014 | 10.30 uur |


 

| TYPE ALKMAAR OF DE BERGSE GASLAMP |

 

lantaarn 01De Vereniging Binnenstad en veel bewoners van de Hoogstraat willen als nieuwe verlichting niet de Bergse gaslamp in hun straat maar het type Alkmaar, dat ook op de Grote Markt hangt. Zij kwamen op maandag 8 september hun bezwaren tegen de Bergse gaslamp toelichten in de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Kort en goed kwamen hun argumenten er op neer dat een historische straat als de Hoogstraat een armatuur verdient met de kwaliteit en uitstraling van het type Alkmaar.

In het eerder vastgestelde beleid was gesteld dat alle radiaal straten naar de Grote Markt, net als de Grote Markt, verlicht zouden worden door het type Alkmaar. De gemeente had echter een aantal jaren geleden dit beleid gewijzigd en nu eindelijk de Hoogstraat aan de beurt was ‘waren de centen’ op en moest het de Bergse gaslamp worden. De inbreng namens het college werd verzorgd door een gemeentelijke jurist die duidelijk niet kon kiezen welk argument nu werkelijk door de gemeente gehanteerd moest worden bij het NEE. Eerst was het argument: ‘de centen zijn op’. Dit veranderde, nadat de voorzitter van de Vereniging Binnenstad het verschil in kosten tussen de twee typen armaturen had gemarginaliseerd, in: ‘er is nu een ander beleid’.

Mijn suggestie, verwoord in een brief aan het college van 18 augustus, om het type Alkmaar, waarvan er 12 hangen op Korenbeursplein, daar te vervangen door de Bergse gaslamp en deze 12 te gebruiken in de Hoogstraat, bleek volgens de voorzitter van de Vereniging Binnenstad al besproken te zijn met de verantwoordelijke wethouder. Het was terzijde geschoven omdat, aldus de wethouder, bij een verwisseling de Provincie zich geschoffeerd zou voelen. Zij hadden namelijk meebetaald aan de herinrichting van het Korenbeursplein. In de politiek hoor ik wel vaker onzin argumenten. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de provincie Noord-Brabant zich geschoffeerd zou voelen als een college van B&W, om burgers tevreden te stellen en een historische straat als de Hoogstraat, met tal van rijksmonumenten, recht zou doen, met een praktische oplossing komt, zoals het verwisselen van armaturen. Mijn indruk van de hele affaire is dat de kosten van het gepraat het verschil in kosten tussen de twee typen lampen wel eens al kan hebben overstegen. Mijn advies aan het college: gebruik je energie en tijd aan nuttiger zaken en luister naar je bewoners. Zij en de Hoogstraat verdienen dat.        

Louis van der Kallen

 


 

| ‘T GROENEWOUD VERSUS GAMMA-GEMEENTE |

 

gammaWanneer de misschien wel oudste buurtvereniging van Nederland en zeker van Bergen op Zoom massaal naar de adviescommissie voor de bezwaarschriften gaat, ben ik er zeker bij. Want deze buurtvereniging is niet alleen een kern met pit, maar heeft ook een reputatie van een David die weet hoe een Goliath gevloerd moet worden.

Eerder werd de strijd aangebonden met onder andere Fri d’Or (nu Lamb Weston) inzake geur- en geluidsoverlast. Ook gemeentelijke plannen met bedrijfsvestiging op de Staakberg en de geluidsoverlast van de Randweg moesten het de afgelopen 25 jaar ontgelden.  De buurtvereniging koestert de leefkwaliteit van hun buurtschap en de gemeenschapszin. Nu richten hun pijlen zich op de plannen van de Gamma tot een aanzienlijke uitbreiding op de locatie aan de Moerweg. De bewoners vrezen onder andere bederf van hun uitzicht, geluidsoverlast en trillingsschade aan de vaak oude panden bij het heien van de 583 heipalen. Wat mij als toehoorder opviel was de bescheidenheid van hun wensen en de weinig meegaande houding van de vergunninghouder (Gamma) en de gemeente. Wat mij verbaasde aan de plannen is dat de gemeente feitelijk een uitbreiding goed wil vinden van detailhandel op een plek die formeel daarvoor niet bedoeld is. Juist met teruglopende detailhandel op vaste verkooppunten zou je moeten streven naar concentratie, zodat ook andere ondernemingen profiteren van de bezoekers. Wat mij ook opviel was de vorm van het dak die de bestaande geluidspatronen van het achterliggende industrieterrein richting ’t Groenewoud gaat versterken. De hoofdingang wordt ook zodanig gesitueerd dat de overlast van parkerende bezoekers groter is dan bij een andere indeling. Wat bewoners terecht missen is een inrichtingsstudie naar een goede landschappelijke inpassing. Veel blijkt ‘vast’ te liggen, terwijl met een beetje goede wil veel zaken aanpasbaar zouden kunnen zijn. Maar dat vergt flexibiliteit van de gemeente en het bedrijf. Een beetje schuiven met de oriëntering van het gebouw en een andere locatie voor de retentievijver kan al veel schelen. Maar dat “ligt vast”.  Een bestemmingplan is, wat mij betreft, aanpasbaar. Wat zeker aanpasbaar/realiseerbaar zou moeten zijn is een 12 meter diepe groenzone. Hoezo niet van het bedrijf? De grondeigenaar heeft middels een andere onderneming, deel uitmakend van hetzelfde concern, alle benodigde gronden in bezit. Maar net als met een eventuele aanpassing van de vorm van het dak kwamen er van de vergunninghouder geen harde toezeggingen. Ook de gemeente gaf geen krimp. Wat de bewoners wensten viel immers niet in het ‘afwegingskader van een omgevingsvergunning’!

De dienstbare overheid blijkt keer op keer nog heel ver weg.

Louis van der Kallen

 


 

| EEUWFEEST BNG BANK |

 

bngIn het VNG Magazine van 12 september het tijdschrift van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat een artikel met de juichende kop “Wij besparen samenleving 300 miljoen per jaar”. Enkele andere citaten uit het artikel zijn: “verliezen op beleggingen zijn nul” en “negentig procent van onze kredietverlening geschiedt onder gemeentelijke garantie of onder borg van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of het Waarborgfonds Zorg”.

Wat mij tot in mijn ziel stoort in het artikel is dat de indruk wordt gewekt dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) zulk goed werk doet en de samenleving honderden miljoenen per jaar bespaart. Ik heb daar ernstige twijfels over. In 2010 stuurde ik de BNG een brief inzake de kredietverlening van deze bank aan de gemeente Bergen op Zoom ter financiering van projecten als de Markiezaten en de Bergse Haven. Projecten waar de gemeente reeds vele tientallen miljoenen op heeft verloren en nog veel geld op zal verliezen. Ik richtte die brief aan de afdeling kredietbewaking. Dat bleek fout want een directielid van de BNG Bank die mij belde vertelde mij dat ze zo’n afdeling niet hadden. Dat was immers niet nodig, want uiteindelijk zal de rekening altijd, ‘desnoods door de staat’ (de belastingbetaler dus), betaald worden. Ze leenden alleen onder garantie van of aan overheden als gemeenten, provincies en waterschappen en die konden niet failliet gaan. Die konden altijd de belastingen verhogen of zouden gered worden door de staat of andere gemeenten (bijvoorbeeld via de procedure artikel 12 Financiële-verhoudingswet). Het is dus mogelijk dat gemeenten vele tot honderden miljoenen per gemeente konden en kunnen lenen bij de BNG Bank zonder dat de voorgenomen besteding daarvan in bijvoorbeeld grondexploitatieprojecten voor woningbouw of bedrijventerreinen wordt getoetst. Ik durf de stelling aan dat het bestaan van de BNG Bank en de wijze waarop zij, zonder toetsing van de economische/financiële haalbaarheid van de investeringen, gemeenten en andere overheden alsmede woningcorporaties kredieten hebben verleend die de afgelopen jaren tot een maatschappelijke schadepost hebben geleid van meer dan 3 miljard. Tientallen gemeenten hebben, zoals Bergen op Zoom, op grondexploitaties die kritiekloos en zonder toetsing op haalbaarheid gefinancierd werden door de BNG Bank tientallen en soms honderden miljoenen af moeten schrijven. Met grote maatschappelijke schaden zoals belastingverhoging, bezuinigingen en beperking van de dienstverlening van gemeenten tot gevolg. En dat terwijl de dames en heren in de raad van bestuur van deze instelling salarissen genieten van ver boven de Balkenendenorm. Ik verwacht van VNG magazine, ook als zij verslag doet van een eeuwfeest, een kritische houding. De BNG Bank heeft door de kritiek- en risicoloze wijze waarop zij de afgelopen tientallen jaren projecten van gemeenten en corporaties hebben gefinancierd ook veel schade aangericht. Ook op een eeuwfeest mag best met een kritische blik op de geschiedenis worden teruggekeken en geconcludeerd worden dat er ook zaken zijn die de komende eeuw beter moeten. 

Louis van der Kallen

 


 

| WATERSCHAPSVERKIEZINGEN |

 

Wil je mij helpen in maart 2015 goed te scoren bij de waterschapsverkiezingen? Steun mij dan door de facebookpagina van Ons Water leuk te vinden en voor die pagina je vrienden uit te nodigen. Doen!  

Louis van der Kallen 

 


 

| NIEUWSBRIEF |

 

Wilt u ook elke zondag de nieuwsbrief van de BSD op uw tijdlijn ontvangen, wordt dan vrienden met deze facebookpagina

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

8 september 2014 – KIJK IN DE POT: EVENEMENTENTERREIN OF NIET, KENMERK PB/14060

9 september 2014 – TOPINKOMENS BIJ DOOR DE GEMEENTE GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN, KENMERK LK/14061

10 september 2014 – PASSEND ONDERWIJS, KENMERK DVDK/FEK/14062

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.