AUTO’S OP DE GROTE MARKT, KENMERK LK/14063

 


 

Bergen op Zoom, 25 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Auto’s op de Grote Markt, kenmerk LK/14063

 

Geacht College, 

Op woensdag 24 september stonden er omstreeks 17.00 uur een negental zeer dure auto’s op de Grote Markt, waarvoor een parkeerverbod geldt (zie foto). Gezien de aard van de voertuigen en de wachtende chauffeurs voor het stadhuis, veronderstelt de BSD-fractie dat er vast een zeer belangrijke, en gezien de nummerplaten, een internationale vergadering van allure ten stadhuize plaatsvond.

Geen van deze voertuigen was voorzien van een ontheffing! Foto’s van alle voertuigen zijn beschikbaar. Een ontheffing die naar de kennis van de BSD in dit soort zaken wel verplicht is. Nu is er wel enig begrip bij onze fractie voor het feit dat er bij (spoed)overleg dit mogelijk niet altijd snel geregeld kan worden. Maar anderzijds zijn er nabij het stadhuis ook gelegenheden om te parkeren en de chauffeurs zijn na de vergadering snel oproepbaar. Toen de vergadering was afgelopen en een drietal van de auto’s vertrokken, stonden vijf van deze voertuigen er om 18.50 uur nog, terwijl het stadhuis een geheel afgesloten en verlaten indruk maakte. Gezien de aanwezigheid van enkele chauffeurs in de auto’s vermoedt ondergetekende dat deze chauffeurs niet voor de maaltijd in de omgeving waren uitgenodigd. De vast belangrijke gasten waren van bezoekers aan een vergadering ten stadhuize veranderd in reguliere toeristen die van de culinaire geneugten van onze, vast ook voor hen, Bourgondische Grote Markt en omgeving waren gaan genieten. En dat allemaal zonder, net als andere toeristen, te betalen voor het parkeren en parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen. 

De BSD-fractie vraagt uw bijzondere aandacht voor dit verkeerde voorbeeldgedrag van de, naar wij vermoeden, prominente gasten. Wij verzoeken uw college, als vermoedelijke gastheer, uw gasten in het vervolg van de juiste ontheffingen te voorzien of deze in het vervolg, net als een gewone Bergenaar of toerist, te bekeuren. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

parkeren grote markt 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.