ARCHIVEREN WEBSITE GEMEENTE, KENMERK LK/14067

 


 

Bergen op Zoom, 29 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          archiveren website gemeente, kenmerk LK/14067 

 

Geacht College, 

Recent stond in de digitale versie van Binnenlands Bestuur een artikel met onderstaande inhoud:

“Decentrale overheden kunnen (delen van) websites niet zomaar vernietigen, stelt onderzoeker Mathieu Paapst. De Archiefwet is hier net zo goed van toepassing.

Paapst, wetenschappelijk adviseur bij ICTRecht en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht met twee studenten of overheden hun websites blijvend moeten bewaren en wat daar in de praktijk van terecht komt. De Archiefwet blijkt gewoon van toepassing, concluderen zij. Websites moeten blijvend bewaard worden en na twintig jaar in een archiefbewaarplaats terecht komen, alwaar ze kostenloos te raadplegen zijn. “Ook als de informatie niet beeldbepalend is voor de burger, geldt nog een termijn van tien jaar”, zegt Paapst. “Je zult het dus toch moeten archiveren.” En hoewel de Archiefwet sociale media als Twitter en Facebook niet noemt, zou zelfs de overheid die zich daarop manifesteert alle uitingen ten minste tien jaar moeten bewaren.”  

  • Worden de digitale uitingen van de gemeente Bergen op Zoom via websites en sociale media gearchiveerd zoals de archiefwet kennelijk voorschrijft en hoe blijven ze voor het publiek toegankelijk?

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.