VAN DE POT GERUKT, KENMERK LK/14070

 


 

Bergen op Zoom, 4 oktober 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          van de pot gerukt, kenmerk LK/14070

 

Geacht College, 

Toen ik vanmorgen BNdeStem las dacht ik echt: zijn ze bij het college van de ‘pot gerukt’.

Onder de kop “Gratis trouwen beperkt” las ik dat wethouder Coppens het gratis trouwen wil beperken. Nu is het ook de BSD-fractie helder dat er steeds meer mensen zijn die voor een dubbeltje op de ‘eerste rang’ willen zitten en dat we trouwtoerisme kennen. Ik heb in een zeer grijs verleden zelf de enige oomzegger in mijn familie in Bergen op Zoom mogen trouwen en daar kwamen ze voor met een bus uit Rotterdam. Dat uw college gratis trouwtoerisme wilt indammen, vindt de BSD-fractie onverstandig. Want Bergse bedrijven verdienen er goed geld mee. Maar dat is iets wat wettelijk mag en ieder college, ook dit college, heeft het recht om haar eigen fouten te maken. Maar dat Bergen op Zoom in haar bezuinigingsdrift voornemens is de wet te gaan over treden en zaken, die de BSD-fractie een grondrecht vindt, wilt aantasten zoals het gasten (ouders) ontzeggen aanwezig te zijn, tart ieder weldenkend mens.

Ons Burgerlijk Wetboek titel 5 artikel 63 is hartstikke helder: “Een huwelijk wordt in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen in het openbaar in het gemeentehuis voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand…”

De BSD-fractie is ronduit verbijsterd en beschaamd, dat wij in onze gemeente een college hebben, die zonder notie van wet en regelgeving besluiten durft te nemen c.q. voornemens te ontwikkelen die mensen in hun grondrechten met betrekking tot een hoog goed, het huwelijk, en in het bijzonder hun huwelijk willen beperken.

Klaarblijkelijk is hier ook sprake van een ernstig falen van ambtelijke zijde. Want onze ambtenaren dienen, als het college kennelijk de weg kwijt is, hen te ontraden dit soort stappen te nemen. Ook de Burgemeester lijkt hier blaam te treffen. Hij is de Kroonbenoemde met de staatsrechtelijke opdracht wetsovertredingen van raad en college te voorkomen.  

De BSD fractie vraagt in deze voor de eerstkomende raadsvergadering ex. artikel 38 van het reglement van orde een interpellatie aan. Het te bevragen onderwerp is het college voornemen/besluit tot het beperken van de gratis huwelijksvoltrekking.

Vragen:

  • Is het college zich bewust van strijdigheid met wet en regelgeving van uw voornemen de gratis huwelijken niet meer in het openbaar te voltrekken?
  • Op basis van welke argumenten en adviezen is het college tot het voornemen gekomen om de openbaarheid op te heffen en gasten de toegang te ontzeggen?
  • Wat zijn de argumenten om de getuigen van gemeentewege aan te willen wijzen?
  • Is de burgemeester als Kroonbenoemde en als beoogd hoeder van de wetshandhaving in onze gemeente voornemens, dit collegevoornemen c.q. -besluit voor vernietiging aan de Kroon voor te dragen? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.