INTERPELLATIEVERZOEK, KENMERK LK/14071

 


 

Bergen op Zoom, 6 oktober 2014 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de

Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Interpellatieverzoek, kenmerk LK/14071 

 

Geachte voorzitter, 

De BSD fractie vraagt in deze voor de eerstkomende raadsvergadering ex. artikel 38 van het reglement van orde een interpellatie aan. Het te bevragen onderwerp is het college voornemen/besluit tot het beperken van de gratis huwelijksvoltrekking.

Vragen:

  • Is het college zich bewust van strijdigheid met wet en regelgeving van uw voornemen de gratis huwelijken niet meer in het openbaar te voltrekken?
  • Op basis van welke argumenten en adviezen is het college tot het voornemen gekomen om de openbaarheid op te heffen en gasten de toegang te ontzeggen?
  • Wat zijn de argumenten om de getuigen van gemeentewege aan te willen wijzen?
  • Is de burgemeester als Kroonbenoemde en als beoogd hoeder van de wetshandhaving in onze gemeente voornemens, dit collegevoornemen c.q. -besluit voor vernietiging aan de Kroon voor te dragen? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.