JAARREKENING BWB, KENMERK LK/14073

 


 

Bergen op Zoom, 9 oktober 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          jaarrekening BWB, kenmerk LK/14073

 

Geacht College,

Uit de jaarrekening 2013 van de Belastingsamenwerking West-Brabant maak ik op dat Bergen op Zoom over 2013 € 77.462 moet bijbetalen.

  • Wat is hiervan de oorzaak? Graag een toelichting en onderbouwing.
  • Omdat de jaarrekening 2013 van de BWB op 27 juni 2014 in het bestuur is vastgesteld bevreemdt het de BSD-fractie dat het gevolg (de bijbetaling van € 77.462) niet als tegenvaller aan de gemeenteraad is gemeld middels het 2e concernbericht d.d. 23 september. Wat is van het niet vermelden in het 2e concernbericht de reden? 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.