STAAT VAN ONDERHOUD FIETSPAD, KENMERK LK/14076

 


 

Bergen op Zoom, 22 oktober 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          staat van onderhoud fietspad, kenmerk LK/14076

 

Geacht College,

Nederland fietsland is een bekende slogan die veel gebruikt wordt door overheden om recreatief fietsen en het gebruik van de fiets als alternatief vervoermiddel te promoten.   In diverse pijlers van uw collegeprogramma (fysiek domein, vrije tijd, duurzaamheid) komen we daar elementen van tegen. Toch is in een aantal gevallen de staat van onderhoud van fietspaden bedroevend.

Als voorbeeld het veel gebruikte fietspad tussen Bergen op Zoom en Heerle/Wouw. Dit fietspad is een belangrijk onderdeel van de doorgaande en toeristische routes in onze regio. De BSD-fractie heeft eens goed gekeken naar ons deel. Te beginnen bij de kruising Marconilaan/Drebbelstraat. De Drebbelstraat ligt er bedroevend bij, veel kuilen en vaak langdurig water op straat. In aanmerking nemende dat, buiten de gebruikers van het fietspad, ook bezoekers (vaak komende van buiten de gemeente komen) aan de Protestante Begraafplaats hier over komen, is dit verre van een goede PR voor onze gemeente. De fietsroute gaat na de Drebbelstraat over in het fietspad langs de Ruytershoveweg. Opvallend is dat in dit deel van de route heel veel gerepareerde stukjes zitten. Ook de laatste weken zijn delen, bijvoorbeeld vlakbij de plek waar het fietspad de weg kruist, weer opgelapt. Als je langs de volledige lengte van het fietspad loopt kom je, met name aan de boskant, heel veel plekken tegen die de laatste jaren zijn gerepareerd. De greppel langs het fietspad is soms zo dichtbij de bestrating dat het niet verwonderlijk is dat deze steeds aan die zijde verzakt en daardoor gevaarlijk wordt. Dit is zeker geen reclame voor onze gemeente. Ook het Roosendaalse deel hebben we eens bekeken. Over de volle lengte tot Heerle is het fietspad zo smal dat toeristisch naast elkaar fietsen niet aan te bevelen is. Daar was het op het stukje Bergsebaan (aan de noordzijde nabij het viaduct) helemaal schrikken. Hier was zeker vijftig meter categorie wasbord of ribbelroute. Niet echt goed voor de nieren en kwetsbare mannelijke delen (heren, kom hier uit je zadel of je zal het voelen) met echte begroeide gaten in het asfalt (zie ook foto). Veel foto’s over het gehele traject (Drebbelstraat/Heerle) zijn beschikbaar. 

De BSD-fractie is zich er van bewust dat wij niet gaan over de Roosendaalse (edele) delen. Maar zo’n veel gebruikte fietsroute tussen twee zich zelf serieus nemende ‘samenwerkende’ regiogemeenten zou er veel beter en veiliger bij moeten liggen en mensen echt uitnodigen de fiets te pakken en gebruik te maken van deze route. Tijd voor een gezamenlijke Roosendaalse/Bergse aanpak en dan graag de oversteek er ook uit! Hier kan ook de provincie in de financiering een rol spelen. Hier bestaan provinciale regelingen voor en dan kunnen op termijn niet alleen de veiligheid en het fietsplezier omhoog, maar ook de onderhoudskosten omlaag.  

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen

fietspad 01 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.