VRAGEN EX ARTIKEL 39, RECENTE BERICHTEN OVER BUDGET WMO EN JEUGDWET, KENMERK PVDK/14079

 


 

Bergen op Zoom, 30 oktober 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: vragen ex. artikel 39, recente berichten over budget WMO en Jeugdwet, kenmerk PVDK/14079 

 

Geacht College,

De BSD-fractie heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de huidige ontwikkelingen rond de WMO en de nieuwe Jeugdwet in de uitzending van Nieuwsuur op NPO-2 van dinsdag 28 oktober j.l. In deze uitzending kwamen diverse professionals (adviseurs en zorgprofessionals) aan het woord. Allen spraken hun grote bezorgdheid uit over een zorgvuldige en tijdige  uitvoering van beide wetten. Meer speciaal werd daarbij aangegeven dat er een groot gat gaapt tussen wat het Kabinet, in casu de staatssecretaris beweert en wat de ervaring vanuit de praktijk vooralsnog laat zien. Er wordt volgens de professionals geen 3% respectievelijk 11 % bezuinigd op de WMO en Jeugdzorg, maar de bezuinigingen bewegen zich tussen de 10% en 40%.

Ook bestaat er grote ongerustheid over het aantal contracten dat is getekend met zorgaanbieders. Veel contracten zijn nog niet getekend omdat er geen cijfers beschikbaar zijn van het Rijk en van instellingen. Er wordt zelfs gesproken van een cijferchaos! De contracten die getekend zijn, zijn ‘rammelende’ contracten aldus de professionals. Vanuit het ministerie van de staatsecretaris, de heer van Rijn, bezig met het op een rijtje zetten van de tarieven, wordt de veelzeggende term ‘onthutsend’ in de mond genomen. Gevreesd wordt dat de door het Kabinet, met steun van D66, SGP en CU, genoemde ‘zachte landing’ in de praktijk keihard zal aankomen. Er wordt gevreesd voor de continuïteit van de zorg die niet gegarandeerd kan worden. Volgens de professionals in de uitzending tasten gemeenten en zorgaanbieders op dit moment volledig in het duister. Er wordt ernstig getwijfeld of de beide wetten uitvoerbaar zijn per 1 januari 2015. Er is te weinig geld, tijd en informatie.

Dit staat in schril contrast met wat mevrouw Jorritsma, voorzitter van de VNG, beweert in een eerdere uitzending. “Iedereen die nu zorg heeft, krijgt dat ook na 1 januari a.s., daar zal de komende jaren niets aan veranderen”, aldus mevrouw Jorritsma als vertegenwoordigster van de gemeenten in Nederland(!). Als datgene wat in de betreffende uitzending door professionals wordt gevreesd en beweerd, waarheid zal blijken te zijn, dan heeft het Kabinet er een grote rotzooi van gemaakt vindt de BSD-fractie. De fractie wordt in haar zorgen extra bevestigd door het ontbreken van een behoefte van de betrokken bewindslieden en ministerie(s) om te reageren op datgene wat werd beweerd in de uitzending.

De BSD-fractie realiseert zich terdege dat zij het verhaal op dit moment van één kant heeft gehoord. Maar het niet reageren door ‘Den Haag’ op de uitzending is ook veelzeggend, vindt de fractie.
Zij heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Heeft u kennis genomen van de inhoud van de betreffende uitzending?
  2. Wat is uw oordeel over datgene wat door de professionals is ingebracht en beweerd in relatie tot uw eigen meest recente ervaringen in onze gemeente? Meer speciaal over de feitelijk geraamde/vastgestelde budgetten en datgene wat werd beweerd over de kwaliteit van de contracten?
  3. Hoe is uw oordeel over datgene wat de voorzitter van de VNG in diezelfde uitzending beweert, als vertegenwoordigster van de gemeenten, dus ook namens de gemeente Bergen op Zoom, en de door u tot nu toe ervaren werkelijkheid in Bergen op Zoom?
  4. Bent u bereid in de eerstvolgende vergadering van de commissie Mens en Maatschappij duidelijkheid en feitelijke informatie te geven over de stand van zaken anno 1 november 2014 in Bergen op Zoom met betrekking tot de WMO en de nieuwe Jeugdwet? 

Met  vriendelijke groeten, 

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.