DIVERSEN 12, KENMERK LK/14080

 


 

Bergen op Zoom, 11 november 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          diversen 12, kenmerk LK/14080

 

Woningbouw
Recent heeft de provincie Noord-Brabant gemeenten opgeroepen (meer) hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de woningmark, onder andere met de stelling: ‘dat alle partijen moeten meebewegen naar een evenwicht op de woningmarkt, met lagere prijzen en een ander bouwprogramma, ook gemeenten.’
Onder de onderstaande link is een artikel hier omtrent te lezen.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeenten-neem-verantwoordelijkheid-op-woonmarkt.9451501.lynkx
(MIRROR)

Is de gemeente Bergen op Zoom bereid en in staat om aan de provinciale oproep gevolg te geven?
Zo ja, op welke wijze?

Identiteitswisselingen
Op 7 april 2014 is verschenen het rapport: “rapport politie legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost Europa.”. Dit rapport is opgesteld door de politie. Hierin zijn problemen/risico’s in deze voor de Nederlandse samenleving in beeld gebracht.
In hoeverre is dit ‘probleem’ ten aanzien van onze bevolkingsadministratie bekend/onderkend?
Welke maatregelen onderneemt uw college of heeft uw college ondernomen om de vestiging van personen met een, ter misleiding van overheden, veranderde naam te voorkomen of te onderkennen op haar mogelijke gevolgen?

Verminderen regeldruk
Het is fijn te vernemen dat wethouder Coppens in Noord-Holland bij de gemeente Hollands Kroon gaat kijken, maar onze suggestie is: laat Bergen op Zoom zich aansluiten bij de pilot “ontslakken”. Het actieteam van Minister Blok heeft voor de komende jaren nog ruimte voor tachtig gemeenten.
Is de gemeente Bergen op Zoom voornemens zich voor de pilot aan te melden?
Zo nee, waarom niet?
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/weg-met-overbodige-regels.9449193.lynkx
(MIRROR)

Gebrek aan afvalbakken
Op de parkeervakken op de Wattweg, Drebbelstraat en Edisonstraat staan vaak langdurig, soms het gehele weekeinde, buitenlandse vrachtwagens met overnachtende chauffeurs. Het gevolg is in dat gebied veel vermijdbaar zwerfvuil. De BSD-fractie verzoekt het college nabij de plaatsen waar langdurig vrachtwagens staan en met regelmaat chauffeurs overnachten afvalbakken te plaatsen.

Dienstbaarheid ten behoeve van klagende burgers
Met regelmaat wordt de BSD-fractie aangesproken door burgers die zich met een klacht of opmerking telefonisch of aan de balie hebben gemeld. Deze worden ,zo lijkt het, standaard verwezen naar het indienen van hun klacht of suggestie via internet.
De BSD-fractie is zich er van bewust dat dit met de beste bedoelingen gebeurd, maar het gevolg is dat met name ouderen zich dan vaak niet serieus genomen voelen of afgescheept.
Een deel van hen heeft niet de mogelijkheden of de kennis om de gemeente via internet te benaderen. De suggestie van de BSD-fractie is om via de balie in de hal van het stadskantoor burgers de mogelijkheid te bieden, eventueel met hulp van een gemeentelijk medewerker, samen met de burger de klacht of suggestie in het gemeentelijk systeem in te voeren.
Ieder burger die bereid is naar het stadkantoor te komen met klachten of ideeën verdient het om met een goed gevoel huiswaarts te kunnen keren. En de gemeente verdient het om te leren van de klachten en suggesties van onze meedenkende burgers.

Met vriendelijke groeten,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen
Marcel Mulder

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.