HANDHAVEN, KENMERK LK/14081

 


 

Bergen op Zoom, 12 november 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Handhaven, kenmerk LK/14081 

 

Geacht College, 

In toenemende mate krijgt de BSD-fractie vragen en opmerkingen over het gebrek aan handhaving in de openbare ruimte. Het betreft dan vooral het gebruik van de openbare ruime door het langdurig parkeren van caravans, aanhangwagentjes en opslag van goederen. Vaak is aan de begroeiing rond, onder en soms op het object te zien dat het object reeds geruimte tijd niet gebruikt of verplaatst is. Als voorbeeld een tweetal aanhangwagentjes en er naast een stapel rommel in het Dieselpad (foto beschikbaar). Volgens bewoners staan deze er al maanden.

Een wandeling door veel wijken levert vergelijkbare beelden op. Zeker in de delen van de stad zonder buurtpreventieteams lijkt het of handhaving iets compleet onbekends is. Mensen ervaren het als een aantasting van hun leefomgeving en ervaren verpaupering. Natuurlijk speelt ook mee dat op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is men zich ergert aan feitelijk niet bruikbare plaatsen. Nu lijkt het of er alleen en soms pas laat iets gebeurt in delen waar parkeerwachters lopen.

Ons verzoek laat burgers zien dat het hart van de gemeente niet alleen klopt voor de binnenstad en pak dit soort problemen in de wijken aan. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.