VRAGEN EX ARTIKEL 39, WOONVOORZIENING CHRONISCHE DRUGSVERSLAAFDEN WOUWSEWEG, KENMERK LK/14087

 


 

Bergen op Zoom, 5 december 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:    vragen ex. artikel 39, woonvoorziening chronische drugsverslaafden   
                    Wouwseweg, kenmerk LK 14087

 

Geacht College,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen/berichten over het niet realiseren van de woonvoorziening chronische drugsverslaafden Wouwseweg te Roosendaal heeft de BSD- fractie een aantal vragen.  

Vragen inzake woonvoorziening chronische drugsverslaafden Wouwseweg:

 • Heeft het vorige college een zogenaamd overdrachtsdossier woonvoorziening chronische drugsverslaafden Wouwseweg gemaakt en wat was de eventuele inhoud?
 • Is er in wat voor vorm dan ook een overeenkomst aangegaan met één of meerdere zorgverzekeraars voor de financiering van de zorg?
 • Wanneer was het college op de hoogte dat er geen sluitende afspraken waren gemaakt over de financiering van de zorg- en/of de woonvoorziening?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt met de andere (aangesloten) gemeenten?
 • Staat het college onverkort achter de inhoud, afspraken en conclusies van het vorige en actuele Regionaal Zorg Kompas?
 • Is en zo ja, wanneer was het college op de hoogte dat Novadic Kentron en Allee Wonen vast zouden houden aan de gesloten huurovereenkomst, ontvangen omgevingsvergunning en de realisatieovereenkomst? Welke kosten zijn gemoeid met ontbinding?
 • Zijn er door de gemeente Bergen op Zoom inhoudelijk en/of financieel verantwoordelijkheden aangegaan in deze en wat zijn daarvan de eventuele risico’s?
 • Wat zijn de gemeentelijke inspanningen om alsnog de zorg en de financiering gerealiseerd te krijgen?
 • Welke zijn de te verwachten maatschappelijke kosten bij het ontbreken van een dergelijke woonvoorziening?
 • Op 20 november heeft uw college een brief ontvangen van de raadsfractie van de Nieuwe Democraten Gemeente Roosendaal. Is die brief reeds beantwoord en kan de gemeenteraad van Bergen op Zoom een kopie ontvangen van uw antwoord?
 • Wat is de actuele stand van zaken na afloop van het bestuurlijk overleg van 13 november 2014 met de andere betrokken partijen? 

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten, 

Louis van der Kallen 

Piet van den Kieboom 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *