CASUS LIEVENSHOVELAAN, KENMERK LK/15003

 


 

Bergen op Zoom, 10 januari 2015 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Casus Lievenshovelaan, kenmerk LK/15003 

 

Geacht College, 

Dank voor de wijze waarop uw college als gevolg van ons WOB verzoek d.d. 12 november 2014 het dossier Lievenshovelaan voor ons ter inzage heeft gelegd. 

De BSD-fractie heeft naar aanleiding van onze bevindingen een paar concrete aanbevelingen:

  • Beperk middels de voorwaarden van een vergunning zoals die van de Lievenshovelaan de duur van de werkzaamheden teneinde de overlast voor burgers en bedrijven te voorkomen.
  • Maak helder wat de inhoud dient te zijn van een communicatieplan en tot welke doelgroepen een communicatieplan zich richt.
  • Stem de eigen mededelingen, zoals ‘verkeersmaatregelen’, af met de uitvoerder/opdrachtgever van de werkzaamheden, zodat die mededelingen een hoger realiteitsgehalte krijgen.
  • Handhaaf de inhoud van de vergunning.
  • Bekijk de doelstellingen van de diverse door de Gemeente verstrekte vergunningen en zorg er voor dat die doelstellingen ook vertaald worden in de vergunningsvoorwaarden. 

Als bijlage treft u aan een artikel dat naar aanleiding van deze casus in de digitale nieuwsbrief van de BSD a.s. zondag komt te staan. 

Uw reactie/handelen afwachtend,  

met vriendelijke groeten, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *