DIVERSEN 1-2015, KENMERK LK/15004

 


 

Bergen op Zoom, 21 januari 2015 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Diversen 1-2015, kenmerk LK/15004 

 

Geacht College, 

Met regelmaat komen er opmerkingen uit de Fabriekstraat en de Bruinevisstraat over verzakkingen. Een schouw ter plaatse leert dat de bestrating op tal van plaatsen ernstige verzakkingen laat zien. Gesprekken met buurtbewoners leert dat dit al jaren aan de gang is en dat de gemeente, indien een verzakking acuut gevaar oplevert, het gevallen gat dicht maar er soms binnen enkele maanden en op dezelfde plek vaak weer een zelfde gat verschijnt. Kortom het heeft er alle schijn van dat de riolering in deze twee straten zo lek is als een mandje en een totale renovatie/vervanging aan de orde dient te zijn. Keer op keer repareren kost ook geld en de gevallen gaten leveren keer op keer gevaar op voor met name voetgangers en fietsers. Het wordt echt tijd dat uw college zich ter plaatse eens vergewist van de buitengewoon slechte toestand van het wegdek en de stoepen.

Kijk ook eens na hoe vaak de afgelopen vijf jaar er ter plaatse reparaties zijn uitgevoerd. Besef daarbij dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle eventuele bodemverontreinigingen die vanuit het riool optreden. Lekkende riool zijn ook een broedplaats voor ongedierte met alle risico’s voor de volksgezondheid van dien.  Het wordt naar de opvatting van de BSD-fractie tijd voor een structurele aanpak van de riolen in de Fabriekstraat en de Bruinevisstraat. 

De schouw ter plaatse leerde ook dat de problematiek van de hoek Fabriekstraat/ Van Konijnenburgweg – beperkt uitzicht naar links (onze brief d.d. 3-9-2014, LK 14059) nog steeds bestaat en dat uw toegezegde maatregel (paaltjes op de eerste parkeerplaats, uw brief U14-042896) nog niet is uitgevoerd, althans het lijkt erop dat er iets op de verkeerde plaats is gebeurd.  

In de schouw van de BSD-fractie is ook gekeken naar de bebording rond de nog aanwezige bestrating voor de gesloopte brandweerkazerne. Die bebording is naar het inzicht van de BSD-fractie verwarrend. Het bord dat mogelijk als oogmerk heeft aan te geven dat het daar verboden is te parkeren, staat met zijn voorkant naar de verkeerde kant (of aan de verkeerde kant van de weg). Graag ook hiervoor uw aandacht, zodat mensen daar niet in de fout gaan ten koste van een bekeuring.  

Uw reactie/handelen afwachtend,  

Met vriendelijke groeten, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *