VRAGEN EX ART. 39 INZAKE DISCUSSIES DOEL, KENMERK LK/MM/15005

 


 

Bergen op Zoom, 21 januari 2015 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex. artikel 39, inzake discussies Doel, kenmerk  LK/MM/15005

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de diverse berichtgeving in de media en de discussie in het Presidium, alsmede de vragen van collega partijen en de op handen zijnde conferentie over Doel verzoekt de BSD-fractie de bestaande rampenplannen van overheden in relatie met Doel en eventueel Borssele middels IBabs voor de fracties ter beschikking te stellen zodat zij zich voor kunnen bereiden op de komende discussies over dit onderwerp.

Bijgaand treft u aan het rapport “Nucleaire noodscenario’s onvoldoende” van Greenpeace uit 2011 met de verontrustende conclusie rampenplannen ontoereikend”.

De BSD fractie verzoekt u dringend ook dit rapport van Greenpeace te verspreiden onder de raad (iBabs) en mogelijke deelnemers aan de komende conferentie. Tenslotte vragen wij uw college een inhoudelijke reactie te geven op de in dit rapport gemaakte opmerkingen inzake de gaten in de bestaande rampenplannen, eventueel in overleg met de andere betrokken overheden.

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten, 

Louis van der Kallen

Marcel Mulder

 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *