VRAGEN EX ARTIKEL 39 INZAKE ANTWERPSESTRAATWEG 415, KENMERK LK/15007

 


 

Bergen op Zoom, 27 januari 2015 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex artikel 39 inzake Antwerpsestraatweg 415, kenmerk LK/15007 

 

Geacht college, 

Op 6 april 2010 stemde de provincie in met het saneringsplan voor de lokatie Antwerpsestraatweg 415, code NB074800149.

Het lijkt erop dat er sinds die tijd aan de sanering niet of vrijwel niets is gebeurd. Omwonenden, huurders en eigenaren van percelen in de Antwerpsestraatweg, Rembrandtstraat, Pieter Breughelstraat, Frans Halstraat en Jacob Jordaenstraat kregen toen te horen dat zij geen grondwater meer mochten onttrekken en dat het onverstandig was producten uit de tuin te eten. De verontreiniging is een belemmering voor de verkoop van de panden. Op pagina 4 van 8 van de beschikking van 6 april 2010 is nadrukkelijk vermeld dat bij eventuele verkoop men melding moet maken van de aanwezige verontreiniging.

De bebouwing van Antwerpsestraatweg 415 staat nu geruime tijd leeg en verpaupert in hoog tempo hetgeen de leefomgeving verder aantast en de verkoop van panden verder belemmert.

Omwonenden denken nu dat hergebruik van het pand of de kavel bijvoorbeeld door een supermarkt of andere ontwikkelingen ernstig belemmerd wordt door de aanwezigheid van de verontreiniging. Wie zou zijn geld daaraan besteden en bijvoorbeeld voedingswaren willen verkopen vanuit een pand staande op ernstig vervuilde grond?

Voor de BSD-fractie leidt dit tot de volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken inzake het vergunde saneringsplan?
  • Wordt de bestaande verontreiniging en de verspreiding daarvan gemonitord?
  • Reeds op 25 mei 2005 is bij beschikking vastgesteld ‘dat er op het terrein sprake was van een ernstige verontreiniging die met urgentie gesaneerd moet worden’. Waarom is er van voortgang klaarblijkelijk geen sprake en welke initiatieven is de gemeente of de provincie nu voornemens te nemen?
  • Op welke termijn zal er sprake zijn van een daadwerkelijke sanering? 

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *