VRAGEN EX ARTIKEL 39 (GROND)WATEROVERLAST VIJVERSTRAAT HALSTEREN, KENMERK LK/15010

 


 

Bergen op Zoom, 3 februari 2015 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex artikel 39 (grond)wateroverlast Vijverstraat Halsteren, kenmerk LK/15010

 

Geacht college, 

Op 16 maart 2010, kenmerk LK/10012 stuurde de BSD-fractie een brief over de ontstane (grond)wateroverlast in de Vijverstraat Halsteren na rioleringswerkzaamheden.

Uw antwoord kenmerk U10-009327 kwam neer op: we gaan eerst onderzoek doen. Tot op heden is er naar wij vermoeden en hopen wel onderzoek verricht, maar is aan de ernstige overlast in de kelders en tuinen voor bewoners niets veranderd (zie ook foto).

  • Wat is de stand van zaken?
  • Welke onderzoeken zijn verricht?
  • Wat waren de conclusies?
  • Is er overleg geweest met het waterschap en wat waren daarvan de conclusies?
  • Op welke wijze is er overleg geweest met de sedert jaren getroffen bewoners?
  • Hoe wordt het probleem dat ontstaan is na gemeentelijke rioleringswerkzaamheden opgelost en op welke termijn?

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen 

wateroverlast vijverstraat 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *