VRAGEN EX ARTIKEL 39, FINANCIËLE TRENDANALYSE GEMEENTEN DELOITTE, KENMERK LK/15016

 


 

Bergen op Zoom, 17 maart 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:      vragen ex artikel 39, Financiële trendanalyse Gemeenten Deloitte, kenmerk LK/15016

 

Geacht college,

Recent is verschenen de Deloitte Insight rapportage met o.a. een Financiële trendanalyse Gemeenten. Opvallende zaken zijn:

  • De toename van de netto schuld van gemeenten per inwoner tussen 2010 en 2013 van € 1.433 naar € 1.849 euro (een stijging van 29 % in vier jaar).
  • De ontwikkeling van het eigen vermogen van gemeenten per inwoner tussen 2010 en 2013 van € 1898 naar € 1767 (daling van 9 % in vier jaar).
  • De toename van nog met burgers te verrekenen kapitaallasten tussen 2010 en 2013 van € 881 naar € 1330 (een stijging van 51 % in vier jaar).
  • Het eigen vermogen van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners per inwoner is het laagst van alle grootteklassen.
  • De debt-ratio (vreemd vermogen/ balanstotaal) met 71 % voor gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 veruit het slechtst is.
  • De aanwending van externe financiering met 50 % voor gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 veruit het slechtst is.
  • De netto-schuld van 50.000 plus gemeenten aanmerkelijk groter is dan van 50.000 min gemeenten.
  • De nog met burgers te verrekenen kapitaallasten 000 plus gemeenten aanmerkelijk groter is dan van 50.000 min gemeenten (tot het viervoudige van de 10.000 min gemeenten).

De bovenstaande cijfers zijn gemiddelden. Als het gaat over de ontwikkeling van de schuld zijn de Bergse cijfers (die nog een maatje slechter zijn dan bovenstaande cijfers) de BSD-fractie grotendeels bekend. Op twee getallen na.

  • Wat was per 31 december 2010 en per 31 december 2014 het Bergse getal voor nog met de burger te verrekenen kapitaallasten in euro’s en per inwoner en wat is de gemiddelde afschrijvingstermijn?

De constatering dat de cijfers van schulden, debt-ratio, vermogen en kapitaallasten met betrekking tot de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners in vergelijking met de andere grootteklassen zo slecht zijn roept vraagtekens op ten aanzien van de verdeelsleutels bij het gemeentefonds.

Voor de BSD-fractie is het helder dat er via de VNG gestreefd moet worden naar herziening van de verdeelsleutels van het gemeentefonds zodat op termijn er meer balans is tussen de grootteklassen bij dit soort financiële cijfers. Duidelijk is dat hier om tal van redenen een scheefgroei heeft plaatsgevonden tussen taken en financiering, waarbij de gemeenten in de grootteklasse als Bergen op Zoom benadeeld zijn.

  • Is uw college bereid om op basis van de cijfers uit deze Financiële trendanalyse met de VNG en het Rijk de discussie aan te gaan hierin een structurele verandering aan te brengen?

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *