WATERLOKET, KENMERK LK/15018

 


 

Bergen op Zoom, 10 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:      Waterloket, kenmerk LK/15018

 

Geacht college, 

Het waterloket bij de gemeente zou bedoeld zijn om het de burger makkelijker te maken zaken met betrekking tot ‘water’ te melden.

Gezien de tekst: “Welkom bij het waterloket van de gemeente. Het loket voor uw vragen over water en riolering! De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Met de wet gemeentelijke watertaken is dit ook zo in de regelgeving vastgelegd. Met dit waterloket geeft de gemeente invulling aan de aanspreekfunctie voor alle inwoners en bedrijven voor de diverse aspecten van water en riolering”, mag je veronderstellen dat je hier dus moet zijn om bijvoorbeeld een ‘vervuiling’ in de Zoom te melden (zie de foto’s).

De geconstateerde vervuiling is geen “olie of gevaarlijk afval, waar snel handelen belangrijk bij is om erger te voorkomen”. Dus het waterloket van de gemeente wordt geacht het meldpunt te zijn voor de burger. Na ZES keer doorklikken en 5 minuten “even geduld a.u.b.“ (drie maal herhaald) wordt de moed opgegeven.

Dan de route van de ‘buiten beter app’ maar proberen. Daar kreeg de welwillende burger wel antwoord: “alleen op het talud is voor de gemeente”.

Hoezo, ‘waterloket’? Hoezo, het de burger makkelijk maken iets te melden bij de overheid zodat die overheden door samenwerken de zaken goedkoper, beter en sneller oplossen? De fietsen liggen helaas nog steeds in onze mooie Zoom voor de nieuwsgierige toerist om bewonderd te worden!

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen 

fietsen zoom 01

fietsen zoom 02


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *