TOERISTISCH? KENMERK LK/15019

 


 

Bergen op Zoom, 20 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:      Toeristisch?, kenmerk LK/15019

 

Geacht college,

Het politiek/bestuurlijke systeem in Bergen op Zoom claimt vaak een toeristisch/recreatieve toekomst voor onze gemeente. Het valt dan keer op keer op dat met de toerist of recreant zelden rekening wordt gehouden. Of het nu de ‘binnenstad’ toerist betreft of de toerist/recreant in onze buitengebieden. Er is geen of nauwelijks oog voor zijn belangen.  

Worden onze fotogenieke plekken zo geschikt mogelijk gemaakt en gehouden voor mooie plaatjes? Nee, zelfs het Markiezenhof wordt regelmatig getooid met ontsierende reclame uitingen. Wanneer komt bij het college en de ambtenaren het besef dat iedere foto, gemaakt door een toerist, een gratis advertentie kan zijn op de sociale media? Ook wordt met planningen van werkzaamheden niet merkbaar rekening gehouden met toeristisch gebruik. Als voorbeeld de huidige afsluiting van de Markiezaatskade in de richting van de Molenplaat (zie foto). Mogelijk zijn er gedurende enkele dagen per week werkzaamheden die dat noodzakelijk maken. Maar de afsluiting is (semi) permanent. Terwijl, beschouwd vanaf de plek van de afsluiting, er niets aan de hand lijkt. Vermoed wordt dat er grondwerkzaamheden aan de Broeckehaven plaatsvinden.

Als dat al waar zou zijn, waarom is dan de Markiezaatskade ook in het weekeinde afgesloten en waarom is er geen afzetting ter plekke?

Grondwerkzaamheden kunnen ook in de winterperiode. Dan levert dat voor minder mensen overlast op. Waarom is dat niet gebeurd? Ook als het Rijkswaterstaat is, in wiens opdracht de werkzaamheden plaatsvinden, zou in overleg met hen de periode van de werkzaamheden afgesproken moeten kunnen worden. 

De Markiezaatskade maakt, samen met de Oostelijke Schelderijnweg, deel uit van regionale/nationale/ internationale fietsroutes en is ook een route die door wandelaars en trimmers, wel of niet in het gezelschap van viervoeters, graag gebruikt wordt. 

Ook de communicatie kan beter. Mensen die in hun rechten beperkt worden, door bijvoorbeeld een afsluiting, willen weten waarom en voor hoelang deze duurt. Waarom geen simpele mededeling aan het hek die deze informatie bevat? Wegafsluitingen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Nu bestaat de indruk dat uitvoerders de makkelijkste weg kiezen en de bezoeker/toerist of recreant het slachtoffer is. 

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

markiezaatskade 02 markiezaatskade 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *