AFVALSTORT, KENMERK LK/15020

 


 

Bergen op Zoom, 20 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:      Afvalstort, kenmerk LK/15020 

 

Geacht college, 

Recent is de rotonde N259 (Steenbergseweg)/De Beeklaan/Grondmolen omgetoverd in een stortplaats van asfalthoudend afval (zie foto’s). Het geheel is een beetje met kleur gecamoufleerd als zou het een kunstwerk zijn. Met het rotondes laten adopteren door een hovenier is in principe niets mis. De rotonde gebruiken als afvalstort is naar het inzicht van de BSD-fractie ongewenst, in strijd met het bestemmingsplan en in strijd met zorgvuldig omgaan met het milieu. Asfalt is buiten het functionele gebruik als wegdek verontreinigd afval en storting dient derhalve aan vergunningverlening onderhevig te zijn. Is hier voor in het kader van de milieuwetgeving vergunning voor verleend en wat waren, indien dit het geval is, de argumenten?

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

rotonde 02rotonde 03
 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *