INTERPELLATIEVERZOEK M.B.T. DE MELANEN, KENMERK PVDK/15021

 


 

Bergen op Zoom, 22 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:      interpelatieverzoek m.b.t. Zwembad De Melanen, kenmerk PVDK/15021

 

Geacht College, 

Ondergetekende verzoekt  uw college, conform artikel 38 van het RvO, om een interpellatie te mogen houden in de raadsvergadering van 23 april a.s. over Zwembad De Melanen, meer speciaal over de inhoud van het artikel in BN/De Stem van vandaag, woensdag 22 april. Ik besef dat volgens artikel 38 een verzoek tot interpellatie minstens 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering dient te worden ingediend. Mijn verzoek is echter gebaseerd op het eerder genoemde krantenartikel, waarvan  ik pas zojuist kennis heb kunnen nemen. Er is echter sprake van een spoedeisend karakter omdat het zwemseizoen binnen zeer korte tijd zal aanvangen. Een reguliere wijze om uw college om informatie te vragen  middels een artikel 39-procedure zal echter te lang gaan duren in ieder geval ruim nadat het zwemseizoen is begonnen. 

Bij mijn verzoek heb ik vooraf de volgende vragen: 

  • Heeft uw college kennis genomen van het artikel over Zwembad De Melanen in BN/De Stem van woensdag 22 april 2015?
  • Heeft de daarin geciteerde directeur van De Melanen en De Schelp namens haar aandeelhouder i.c. het College van B&W gesproken?
  • Was u op de hoogte van het interview met de heer van der Linden?
  • Bent u het eens met de door de heer van der Linden gedane uitspraken?
  • Indien dit het geval is, hoe verhoudt zich dit dan met een eerder genomen raadsbesluit en datgene wat in het Collegeprogramma over Zwembad De Melanen is opgenomen? 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom


 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *