12e BESTUURLIJKE VOORTGANGSRAPPORTAGE SCHELDEVESTING, KENMERK LK/15024

 


 

Bergen op Zoom, 27 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:  12e Bestuurlijke voortgangsrapportage ScheldeVesting,  kenmerk LK/15024

 

Geacht college, 

De 11e Bestuurlijke voortgangsrapportage ScheldeVesting is afgelopen raadsvergadering besproken in de gemeenteraad en betrof de periode 1 september 2014 tot 1 januari 2015. Daarin is vermeld dat er meerwerk is maar dat dit “meerwerk deels verrekend kan worden met minderwerk bij oplevering van het werk”. Foto’s van de locatie Nedalco en het voormalige olie-recyclebedrijf (zie bijgevoegde foto’s), die ondergetekende vandaag genomen heeft, laten zaken zien die naar het inzicht van de BSD-fractie verder reiken dan de eerder gecommuniceerde sanering. Waarneming ter plaatse, vanaf de openbare weg, laat buiten de aanblik van een door oorlogsgeweld getroffen gebied, een geur in de neus achter die een ernstige bodem/grondwaterverontreiniging doen vermoeden. De BSD-fractie verzoekt uw college bij de 12e bestuurlijke voortgangsrapportage de gemeenteraad specifiek te informeren inzake de stand van de sanering (meer/minderwerk) in relatie met het tot op heden gebruikte budget.  

Uw reactie afwachtend,  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie, 

Louis van der Kallen

scheldevesting 01 scheldevesting 02 scheldevesting 03 scheldevesting 04 scheldevesting 05

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *