ARTIKEL 39 VRAGEN ANTON VAN DUINKERKENPARK, KENMERK LVDK/15028

 


 

Bergen op Zoom, 13 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:      artikel 39 vragen Anton van Duinkerkenpark, kenmerk LVDK/15028

 

Geacht College

Het herinrichten van het Anton van Duinkerkenpark nadert haar voltooiing. Nu is het zaak om voor de toekomst het onderhoud en de handhaving goed te regelen, zodat wat mooi is ook mooi blijft. Wat opvalt is dat langs de doorgaande fietsroute, die nu reeds veel gebruikt wordt, het aantal gelegenheden tot het rechtmatig ontdoen van afval beperkt is (vrijwel geen afvalbakken aanwezig).

Opvallend is nu al dat in de watergang aan de oostzijde van de fietsroute reeds vervuiling zichtbaar is. De drie openingen tussen de parkvijver en die watergang lijden nu reeds tot een toevoer van met name organisch materiaal van de parkvijver naar de watergang. Een rooster of gaas zal die niet verhinderen. Zonder doorstroming zakt dat materiaal naar de bodem en er zal zich snel een bodemlaag vormen waarin ook ander vuil zich zal ophopen. Op termijn kan dit zonder regelmatige verwijdering leiden tot een voedselrijke bodemlaag wat weer aanleiding kan geven tot algenplagen.

Wat je zou verwachten is dat aan de oostzijde van die watergang een schouw/werkpad zou zijn aangelegd of een oeverversterking die ook bij (langdurige) regenval zwaardere apparatuur zou kunnen dragen om de watergang met regelmaat op te schonen.

De BSD-fractie heeft de navolgende vragen:

  • Hoe is het onderhoud van het Anton van Duinkerkenpark geregeld?
  • Hoeveel manjaar is daarvoor uitgetrokken?
  • Komen er langs de fietsroute gelegenheden om zich te ontdoen van afval?
  • Zo ja, hoe en wat?
  • Hoe is het onderhoud van de watergang geregeld en waarom is aan de oostzijde daarvan geen zichtbaar schouw- of werkpad aangelegd?

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

IMG_0345IMG_0346
 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.