SITUATIE SERINGSTRAAT/JASMIJNSTRAAT, KENMERK LVDK 15031

 


 

Bergen op Zoom, 21 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:      situatie Seringstraat/Jasmijnstraat, kenmerk LVDK/15031

 

Geacht College,

Met regelmaat bereiken de BSD-fractie klachten van bewoners van Seringstraat/Jasmijnstraat over drugshandel en verkeersoverlast/onveiligheid.

Omdat, in tegenstelling tot andere straten gelegen tussen de Parallelweg en de Mimosastraat/Kastanjelaan, zoals de Oude Wouwsebaan en de Iepstraat, zijn de Seringstraat noch de Jasmijnstraat voorzien van drempels en worden deze straten daardoor veelvuldig gebruikt als sluiproute door verkeer komende uit de Kastanjelaan richting het centrum. Dan worden de stoplichten op de kruising Wouwsestraatweg/Mimostraat/Edisonlaan vermeden. De Seringstraat nodigt door haar grote breedte uit tot te hard rijden. De straat hoort een beeld te geven van een woonerf, het tegendeel is het geval. Het zijn twee relatief kinderrijke straten en de Seringstraat is een route naar de nabij gelegen school.

De BSD-fractie vraagt uw aandacht voor dit probleem en verzoek uw college verkeersremmende maatregelen te overwegen. Verschuiving van de ‘rotonde’ op de kruising Seringstraat/Jasmijnstraat zou grotendeels het gewenste resultaat kunnen geven. Eventueel met een drempel vlak na de bocht en de Seringstraat.

Uw reactie afwachtend, 

 

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *